VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je:

 • spodbujanje tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da podjetje prouči možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer povečuje konkurenčnost, dodano vrednost oz. prihodke od prodaje
 • sofinanciranje stroškov tržnih raziskav tujih trgov, tj. proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu
 • podatki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
  - identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja
  - ocene ustreznosti izdelkov/storitev za potrebe tujega trga
  - priprave načrta za prilagoditev izdelkov/storitev potrebam tujega trga
  - identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na tujem trgu

 Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2023

Najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
Največja spodbuda: 5.000 EUR
Sredstva na voljo v obdobju 2019-2023: 2.000.000 EUR
Posebni pogoji:
 • sredstva za raziskavo tujega trga samo 1-krat v celotnem obdobju
 • izbrano svetovalno podjetje še ni preseglo kvote največ 10 tržnih raziskav po teh JP v koledarskem letu oddaje vloge
 • od vključno 7.9.2019 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija.
 


V nadaljevanju najdete: 
JAVNI POZIV za pridobitev vavčerja
Odgovore na najpogostejša vprašanjaNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top