VAVČERSKI SISTEM

Namen vavčerja je spodbujanje:

 • tržnih raziskav tujih trgov z namenom, da podjetje prouči možnosti za prodor novih ali obstoječih izdelkov/storitev na tuj trg, širitve oz. diverzifikacije svojega poslovanja na tujih trgih, s čimer povečuje konkurenčnost, dodano vrednost oz. prihodke od prodaje
 • sofinanciranje stroškov tržnih raziskav tujih trgov, tj. proces sistematičnega zbiranja in obdelave podatkov o tujem trgu in konkurenci na tujem trgu
 • podatki so pridobljeni pretežno iz primarnih virov (ankete, intervjuji, opazovalne študije, metoda fokusnih skupin ipd.) s ciljem:
  - identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja
  - ocene ustreznosti izdelkov/storitev za potrebe tujega trga
  - priprave načrta za prilagoditev izdelkov/storitev potrebam tujega trga
  - identifikacije ustreznih prodajnih kanalov na tujem trgu

 Upravičeni stroški: od 1.1.2019 do 30.09.2023

 • stroški zunanjega izvajalca za izdelavo tržne raziskave
 • zunanji izvajalec se izbere iz KATALOGA SVETOVALCEV ZA TRŽNE RAZISKAVE NA TUJIH TRGIH (dostopen: www.podjetniškisklad – javni poziv-vavčer za raziskave tujih trgov)
 • najmanjša spodbuda: 1.000 EUR
 • največja spodbuda: 5.000,00 EUR
 • sredstva na voljo v obdobju 2019-2023: 2.000.000 EUR
 • sredstva za raziskavo tujega trga samo 1-krat v celotnem obdobju

POSEBNI POGOJ za zunanjega izvajalca:
- z izbrano svetovalno podjetje še ni preseglo kvote največ 10 tržnih raziskav po teh JP v koledarskem letu oddaje vloge


 


V nadaljevanju najdete: 
JAVNI POZIV za pridobitev vavčerja
Odgovore na najpogostejša vprašanjaNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top