Vsebinska podpora

Vsebinska podpora za mlada inovativna podjetja je namenjena podjetjem, ki so prejemniki finančne podpore Slovenskega podjetniškega sklada preko razpisov Zagonske spodbude (P2) in semenskega kapitala (SK). Vsebinska podpora za podjetja je oblikovana tako, da se čim bolj zmanjša tveganje propada mladih podjetij in pospeši globalna rast podprtih podjetij. 

Vsi prejemniki zagonskih spodbud P2, prejemniki konvertibilnih posojil SK75 in prejemniki koinvesticije SI-SK, ki jih zagotavlja Slovenski podjetniški sklad, niso deležni le finančne podpore, ampak tudi dragocene vsebinske podpore, posebej prilagojene prav izzivom in potrebam startup in scaleup podjetij na poti rasti. 

Vse storitve so del novo razvitega tako imenovanega #StartupPlusPrograma.

spp sklad pasica

#StartupPlusProgram vključuje specilizirane programe usposabljanja:
 • Mentorstvo: 90+ uglednih in izkušenih mentorjev iz vrst podjetnikov, investitorjev, vodij podjetniških programov, ...
 • Strokovni svet: Prejemniki investicij SK75 ali SI-SK dobite podporo strokovnega sveta, ki ga sestavimo in vam je vselej na voljo.  
 • Pospeševalniški program SK: Sedem ni le pravljično število, za nas je sedmica simbol uspeha, zato bomo po zgledu najboljših globalnih pospeševalniških programov organizirali 7 srečanj na najbolj aktualne podjetniške teme. 
 • Pospeševalniški program za P2: Postavite trdne temelje svojemu mlademu podjetju
 • Startup kliniko: Tvoja prva pomoč pri odpravi kritičnih tveganj na podjetniški poti. 
 • KorpoStart: Program za spodbujanje povezovanja startupov in scaleupov s korporacijami z namenom ustvarjanja uspešnih skupnih zgodb. 
 • NextRound: Investicijska konferenca in demo dan s treningom pitchanja z namenom povezovanja podjetij z zasebnimi investitorji za pridobitev dodatnih zasebnih investicijskih sredstev s strani domačih in tujih poslovnih angelov, skladov tveganega kapitala in drugih investitorjev. 
 • PODIM konferenca: To je tvoja priložnost za udeležbo na tem najvplivnejšem mreženjskem dogodku v regijah Alpe-Adria in Zahodnega Balkana z možnostjo sestankov z investitorji in predstavniki korporacij s celega sveta. 
 • Program za internacionalizacijo poslovanja: Prodreti na domači trg je težko, prodreti na tujega še težje. Zato dobiš podporo in aktivno pomoč usposobljenih svetovalcev, ki lahko povečata uspešnost nastopa na tujih trgih in pospešita globalno rast podjetja. 
 • Skupinske obiske konferenc v tujini: Obiski mednarodnih konferenc zagotavljajo širšo prepoznavnost podjetja in odpirajo marsikatera vrata, skupinski nastop pa je pogosto učinkovitejši.
 • Vertikalni pospeševalnik za "hardware" podjetja: Ker se podjetja, ki poslujejo v industriji strojne opreme (hardware), srečujejo s prav posebnimi izzivi, bo specializirani vertikalni pospeševalnik omogočil pridobitev specifičnih znanj in spodbudil mreženje med podjetji ter drugimi deležniki v branži.
 • Teambuilding: Enodnevni intenzivni mreženjski dogodek vseh podprtih podjetij bo kot češnja na torti vsebinske podpore. 

Kombinacija finančne in vsebinske podpore pri finančnih spodbudah Sklada za zagotavljanje višjih sinergijskih učinkov posameznih ukrepov pomeni, da so posamezna start-up podjetja, ki prejmejo finančno spodbudo, upravičena tudi do vsebinske podpore v obliki različnih podpornih storitev (omogočen dostop do potrebnih znanj in izkušenj mentorjev ali drugih svetovalcev in strokovnjakov). 

Na tak način želimo spodbuditi usposabljanje in razvoj podjetij, mentorstvo in ostale podporne storitve za omogočanje hitrejše rasti podjetij ter mreženje in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov, pospeševalnikov, start-up šol, programov mentoriranja, mednarodnih dogodkov ter povezovanje z uspešnimi podjetniki, poslovnimi angeli ipd.).

Sklad podprtim inovativnim start-upom poleg finančne podpore nudi tudi dostop do vsebinske podpore, saj rast podjetij ni odvisna le od finančne podpore, temveč nanjo vpliva več različnih dejavnikov. Še posebej se potreba po vsebinskih programih izraža v zgodnejših fazah razvoja podjetja, kjer je tveganje največje, zato je nujno, da imajo mlada podjetja, predvsem inovativna, hitrorastoča in s potencialom prodora na globalni trg, na razpolago ustrezno okolje somišljenikov, najsodobnejše podjetniško znanje, pa tudi svetovalce in mentorje, ki jim pomagajo skozi najbolj kritične točke rasti mladega podjetja.

 

Spodbude za zagon mladih inovativnih podjetij (P2) so povezane tudi z izvedbo več letnega projekta Start:up Slovenija, saj sodelovanje podjetij na tem tekmovanju oz. njihova uvrstitev na lestvico pomeni enega izmed vstopnih kvantitativnih meril, ki vplivajo na višino prejetih točk na razpisu oz. na možnost pridobitve spodbude. Zato Sklad tudi v prihodnje načrtuje sodelovanje v okviru omenjenega projekta. Projekt je namreč pomemben tudi z vidika celovitega spodbujanja razvoja inovativne podjetniške aktivnosti in podjetniške kulture v Republiki Sloveniji, hkrati pa je njegov namen v prepoznavanju najboljše podjetniške ekipe, najboljšega poslovnega načrta in start-up podjetja v slovenskem prostoru. Takšna podjetja, ki se jih s tem projektom poskuša čim bolj strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji oz. jih nagraditi in promovirati v širši javnosti, pa želi dodatno podpreti tudi Sklad v okviru instrumenta zagonske spodbude za inovativna podjetja, zato je aktivno sodelovanje Sklada pri projektu Start:up Slovenija, vključno z vsemi zaključnimi dejavnostmi projekta, še toliko pomembnejše.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si
Top