Vsebinski programi

Slovenski podjetniški sklad izvaja Javni poziv zainterisiranim kandidatom za mentorja inovativnih start-up podjetij, na katerega se lahko prijavijo potencialni kandidati za start-up mentorje. Javni poziv bo odprt do objave novega poziva.

Javni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetij

Lista start up mentorjev (stara verzija)

Lista start up mentorjev 2019 (nova verzija)Top