Javni razpisi in pozivi

Kategorija Naziv javnega razpisa ali poziva Status
Javni pozivREVAV-1 - Vavčer za pridobitev certifikatovOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni razpisP7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanjOdprto odprt do 05. 11.2021
Javni razpisP7-4 2021 - COVID MikrokreditiZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivREVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetencOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-3-Vavčer za tržne raziskave tujih trgovOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-10-Vavčer za kibernetsko varnostOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-9- Vavčer za pripravo digitalne strategijeOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-14-Vavčer za prototipiranjeOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-12-Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetjaOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-2-Vavčer za patente, modele, znamkeOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-11-Vavčer za statusno preoblikovanje družbOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-15-Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov (LCA)Odprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-5-Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujinoOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-4-Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumihOdprto odprt do 31. 03.2023
Javni pozivREVAV-13- Vavčer za prenos lastništvaOdprto odprt do 30. 09.2023
Javni pozivVAV-8 - Vavčer za digitalni marketingZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2021 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023"Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4D React EU - Spodbude za digitalno transformacijo MSPZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7-3 2021 - COVID MikrokreditiZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorjiOdprto odprt do 31. 12.2021
Javni razpisSK75 2021 - Semenski kapital -Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURZaprto Prijava ni mogoča
Javni poziv VAV-1 - Vavčer za certifikate kakovostiZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-2 - Vavčer za patente, modele, znamkeZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-3 - Vavčer za tržne raziskave tujih trgovZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-4 - Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumihZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-5 - Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujinoZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-7 - Vavčer za dvig digitalnih kompetencZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-9 - Vavčer za pripravo digitalne strategijeZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-10 - Vavčer za kibernetsko varnostZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV-11 - Vavčer za statusno preoblikovanje družbZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV 12 - Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetjaZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV 13 - Vavčer za prenos lastništvaZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivVAV 14 - Vavčer za prototipiranjeZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjihZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7-2 2020 - COVID MIKROKREDITI 2020,2021Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2020 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023".Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4D-C19 - Spodbude za digitalno transformacijo MSPZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7C 2020 COVID - KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2 NA GOSPODARSTVOZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2020 - 2 - SEMENSKI KAPITAL - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4L 2020 - Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavni poziv COVID19 za nakup zaščitne opremeZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2020 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavno povabilo za nabor in izbor podjetniških dogodkov v letu 2020 na katerih bo Sklad promoviral projekt "Vsebinska podpora prejemnikom sredstev (MSP) v obdobju od 2018 do 2023"Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2020 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK 75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2020 - MikrokreditiZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivPonovitev javnega poziva za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D - 2019-2023)"Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavni poziv za vpis v seznam ocenjevalcev projektov digitalne transformacije podjetij v okviru javnega razpisa "Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D 2019-2023)"Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4D 2019 -2023 -Spodbude za digitalno transformacijo MSPZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSI-SK 2019 - Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorjiZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2019 -Semenski kapital - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EURZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4L 2019 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov 2.0Zaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivJavni poziv za start up mentorja inovativnih start up podjetijOdprto odprt do 28. 12.2021
Javni razpisP7-2 2019 - MIKROKREDITIZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2019 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 - Mikrokrediti 2019Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodovZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7OR 2018 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki SlovenijiZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2018 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2018 - Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2017- Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2R 2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018-2019 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2L 2017 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK200 2017 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2017 - Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2017- Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2017 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetja Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki SlovenijiZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2R 2016/2017 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjoZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2L 2016 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2B 2016- Spodbude za zagon inovativnih podjetij Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2 2016 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2016 Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EURZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2016 -Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 75.000 EURZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 sop 2016 - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetjaZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 plus 2016 Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2016 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjaZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK75 2015 - Semenski kapital- konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 2015 - Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2A 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 TIP 2015 - Garancije za bančne kredite s subencijo obrestne mere namenjene tehnološko inovativnim projektomZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2R 2015 - Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letu 2015Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2B 2015 - Spodbude za zagon inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK200 2015 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2015 - Mikrokrediti za mikro in mala podjetjaZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2B 2014 – Subvencije za zagon inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK200 2014 - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EURZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisSK50 2014 - konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 50.000 EURZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1B TIP 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1B 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 TIP 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Zaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP1 2014 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mereZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP2A 2014– Subvencije za zagon inovativnih podjetijZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisP7 2014 – MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJAZaprto Prijava ni mogoča
Javni razpisPRODUKT LF - Kapitalske naložbe v družbe tveganega kapitalaZaprto Prijava ni mogoča
Javni pozivZaprto Prijava ni mogoča
Top