Javni razpisi in pozivi

SK 75 2020 - Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR

Zaprto Prijava ni mogoča

PRIJAVA V PRED – SELEKCIJO  Prijavite se:  https://prijave.startup.si/  Rok za prijavo: 10. marec 2020!

Namen produkta je zagotavljanje kvazi - lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 
  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 8/2020 z dne 07.02.2020
  2. Priprava vloge
  3. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top