Javni razpisi in pozivi

P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih

Odprto odprt do 01. 10.2021

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

       
 • Objava javnega razpisa P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji v Ur. l. RS, št. 204/2020 z dne 31.12.2020 in spremembe v Ur.l.RS, št. 3/2021 z dne 08.01.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 70/2021 z dne 07.05.2021.
 • Prelistajte letak P7R 2020  ikona P7R
 • Priprava vloge P7R 2020
  • Vloga za financiranje P7R 2020 - Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v RS
   V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
  • Zavarovanje mikrokredita
  • Izjava o premoženjih osebnega poroka (vsak porok izpolni izjavo in priloži ustrezno dokumentacijo: GURS, ZK)
   "Osebni porok je fizična oseba, ki pristopi k zavarovanju kredita in je dolžna poravnati dolg po kreditu, v kolikor ga kreditojemalec (podjetje) ne odplačuje. Pri tem se preveri premoženje osebnega poroka (to je njegovo nepremično premoženje), s katerim se ugotavlja njegova likvidnost in sposobnost odplačila dolga po kreditu. Ob tem vse seznanjamo, da to ne pomeni vpisa hipoteko  na njegovi nepremičnini!"
  • Bonitetna dokazila S.BON-1 ali eS.BON na podlagi letnega poročila 2019/2020 izdan s strani AJPES
  • Obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS

 • Pošiljanje vloge P7R 2020:
  Dokumentacijo, ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. javnega razpisa, se odda na ePortal Sklada.

 • Vročanje dokumentov (sklepov in kreditnih pogodb s prilogami) ter podpisovanje navedenih dokumentov, bo potekalo v digitalni obliki, in sicer na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila za poslovne subjekte. S kvalificiranim digitalnim potrdilom v elektronskem poslovanju izkazujete svojo identiteto, jamčite za vsebino elektronsko posredovanih informacij in se elektronsko podpisujete.

 • Najava porabe kredita
  Zahtevek za črpanje

 • Več informacij o razpisu P7R 2020 vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

  To financiranje je lahko upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), vzpostavljenega v okviru naložbenega načrta za Evropo. Namen EFSI je pomoč pri financiranju in izvajanju produktivnih naložb v Evropski uniji ter zagotoviti večji dostop do financiranja.

Top