Javni razpisi in pozivi

P2 2021 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Odprto odprt do 13. 04.2021
1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 21/2021 z dne 12.02.2021
2. Priprava vloge
3. Zahtevek za izplačilo subvencije
4. Več informacij o razpisu P2 2021 vam je na voljo na telefonskih številkah:
    logo ESRR  Top