Javni razpisi in pozivi

SI - SK 2021- Semenski kapital - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Zaprto Prijava ni mogoča
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 
  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS,št. 26/2019 z dne 19.02.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 44/2021 z dne 26.03.2021 in spremembe v Ur.l.RS, št. 97/2021 z dne 18.06.2021:
  2. Priprava vloge

  3. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top