Javni razpisi in pozivi

SI-SK 2022 - So-investiranje z zasebnimi investitorji

Odprto odprt do 31. 12.2023
Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, ki težko dostopajo do financiranja komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja. 
  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS,št. 11/2022 z dne 28.01.2022 in spremembe v Ur.l.RS,št. 26/2022 z dne 25.02.2022 in spremembe v Ur.l.RS,št. 38/2022 z dne 18. 3. 2022:
  2. Priprava vloge
  3. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top