Javni razpisi in pozivi

P7 sop 2016 - Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja

Zaprto Prijava ni mogoča

1 INFORMACIJE ZA PODJETJA

1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 19/2016 z dne 11.3.2016 in spremembe v Ur. l. RS, št. 38/2016 z dne 27.5.2016 ter spremembe v Ur. l. RS, št. 59/2016 z dne 9.9.2016 
1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:
  • Prijavni list P7 sop - eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu (VNESITE NEPREMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (lastnika podjetja in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).
2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga
3. korak: Bonitetna dokazila (S BON izdan s strani Ajpesa)
Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7 sop 2016« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.

1.3 Več informacij o razpisu P7 sop  vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Andrea Gričnik (02) 234 12 83
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Albina Hojski Ilijevec (02) 234 12 59
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si
Top