Javni razpisi in pozivi

SK75 2016 -Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon podjetij v višini 75.000 EUR

Zaprto Prijava ni mogoča
Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo. 
  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 26/2016 z dne 8.4.2016

  2. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:

    • (02) 234 12 61
    • (02) 234 12 41
ali na e-pošti
Top