Javni razpisi in pozivi

SK200 2016 - Semenski kapital - lastniški vstop za rast inovativnih podjetij v višini 200.000 EUR

Zaprto Prijava ni mogoča
Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih inonovativnih podjetij in njihova nadaljnja rast. S kapitalsko podporo želi Sklad omogočiti podjetjem hitrejšo rast, hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov ter prodor na globalne trge. 
  1. Objava javnega razpisa v UR. l. RS, št. 26/2016 z dne 8.4.2016
  2. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
    • (02) 234 12 41 
    • (02) 234 12 61
ali na e-pošti
·         rok.huber@podjetniskisklad.si


 

Top