Javni razpisi in pozivi

P2B 2016- Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Zaprto Prijava ni mogoča
"V okviru javnega razpisa P2 se zagotavljajo sredstva Evropske kohezijske politike za spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo."

      1.Objava javnega razpisa v UR.L.RS,št. 39/2016 z dne 3.6.2016
      2. Priprava vloge

      3. Zahtevek za izplačilo subvencije

Top