Javni razpisi in pozivi

SK75 2017 - Semenski kapital - konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij

Zaprto Prijava ni mogoča
Namen produkta je spodbujanje nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo. 

  1. Objava javnega razpisa v Ur.l.RS, št. 13/2017 z dne 17.3.2017 in sprememba v Ur. l. RS. št. 52/2017 z dne 22.09.2017:
  2. Več informacij vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top