Javni razpisi in pozivi

P2 2017 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Zaprto Prijava ni mogoča
"V okviru javnega razpisa P2 se zagotavljajo sredstva Evropske kohezijske politike za spodbude za zagon tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku svoje poti in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo."

 
1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 14/2017 z dne 24.3.2017
2. Priprava vloge
3. Zahtevek za izplačilo subvencije

4. Več informacij o razpisu P2 vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top