Javni razpisi in pozivi

P2L 2017 - Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v letu 2017

Zaprto Prijava ni mogoča
Sklad želi z razpisom P2L spodbuditi rast podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa (predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, storitve, procesi). S podporo se izboljša poslovanje in realizacija razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti podjetij v začetnem obdobju poslovanja ter se izboljša lastna konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih.
 
1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 18/2017 z dne 14.04.2017
2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije
4. Več informacij o razpisu P2 vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top