Razpisi

P4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Zaprti razpis Prijava ni mogoča
1. Objava javnega razpisa P4L 2018 v Ur. l. RS, št. 38/2018 z dne 06.06.2018
2. Priprava vloge
3. Več informacij o razpisu P4L vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top