Javni razpisi in pozivi

P4L 2018 - Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Zaprto Prijava ni mogoča
1. Objava javnega razpisa P4L 2018 v Ur. l. RS, št. 38/2018 z dne 06.06.2018
2. Priprava vloge
3. Zahtevek za izplačilo

Pripravi se skladno z navodili v IV. poglavju razpisne dokumentacije. Vnos se izvede preko sistema eMA.


4. Več informacij o razpisu P4L vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top