Javni razpisi in pozivi

P7R 2018 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Zaprto Prijava ni mogoča
1.1 Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 84/2018 z dne 28.12.2018:
1.2 Pridobitev mikrokredita

1. korak:
  • Prijavni list P7R 2018 - eRazpisi (prijavni list je potrebno izpolniti preko spletne aplikacije in ga natisniti)
  • Priloga 1 k prijavnemu listu - Izjava o premoženju osebnega poroka (VNESITE NEPRIMIČNO PREMOŽENJE FIZIČNE OSEBE (obvezno lastnika podjetja, tudi če ne razpolaga s prosto nepremičnino in ostalih morebitnih porokov), ki se na koncu izjave podpišejo).
2. korak: Predstavitveni načrt in ustrezna finančna priloga

3. korak: Pošiljanje vlog
Vloga mora biti poslana priporočeno z vidnim imenom pošiljatelja in datumom ter s pripisom »Ne odpiraj, vloga za produkt P7R 2018« V kolikor podjetnik pošlje nepopolno vlogo, se ga pozove, da jo lahko v določenem času dopolni. Rokov za dopolnitve pa ni mogoče podaljševati.


1.3 Več informacij o razpisu P7R 2018 vam je na voljo na telefonskih številkah:

Top