Javni razpisi in pozivi

P2 2019 - Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Odprto odprt do 19. 04.2019
1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 14/2019 z dne 08.03.2019
2. Priprava vloge
3. Zahtevek za izplačilo subvencije
4. Več informacij o razpisu P2 vam je na voljo na telefonskih številkah:
Top