Javni razpisi in pozivi

P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji

Odprto odprt do 01. 10.2020
1. Objava javnega razpisa P7R 2019 - Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji v Ur. l. RS, št. 80/2019 z dne 27.12.2019 in spremembe v Ur. l. RS, št. 75/2020. 2. Letak P7R 2019
P7R slika  

3. Priprava vloge
4. Najava porabe kredita
5. Več informacij o razpisu P7R 2019 vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88,
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74,
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42,
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Top