Revija Start up Kapital skupaj s partnerji projekta: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo; Slovenskim podjetniškim skladom; Eko skladom; Slovenskim regionalno razvojnim  skladom in drugimi, organizira predstavitev na temo: Kako do ugodnih finančnih sredstev s pomočjo državnih inštitucij in strukturnih skladov v letu 2017!

Naslov dogodka: Slovenski podjetniški dan
Kraj: Ljubljana, Radisson Blu Plaza hotel
Datum: 22. november 2016, od 9.00 do 13.00 

Na Slovenskem podjetniškem dnevu bodo predstavljene različne finančne vzpodbude podpornih inštitucij, ki bodo za podjetniški sektor na voljo v letu 2017! 

PROGRAM SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA DNEVA:

 • 9.15 – 9.45  Uvodni nagovor  in predstavitev garancij, direktnih kreditov, lastniškega financiranja in posebnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada (Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada)
  Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) bodo v letu 2017 v največji meri usmerjene v podporo MSPjev z velikim povpraševanjem, pri katerih obstaja tržna vrzel pri pridobivanju finančnih virov za rast in razvoj podjetij. Usmerjene pa bodo tudi v podporo posebnih ciljnih skupin, ki potrebujejo spodbude za zagon, prodor na trg ali rast na določenem trgu. Konkretno bodo imeli MSPji v letu 2017 preko Sklada možnost dostopa do: garancij za zavarovanje bančnih kreditov, mikrokreditov za mikro in mala podjetja, pa tudi do mikrokreditov za problemska območja, lastniških oblik financiranja v obliki semenskega in tveganega kapitala ter do zagonskih spodbud v obliki subvencij za zagon mladih podjetij na različnih področjih. SPS bo finančno podporo pri zagonskih spodbudah in semenskem kapitalu še dodatno nadgradil z dodatnimi ugodnostmi za končne prejemnike sredstev v obliki vsebinske podpore. Z vsebinsdkimi programi bodo podjetja deležna dodatne podpore iz različnih področij poslovanja (npr. marketing, organizacija, design, itd), prav tako pa bodo imela podjetja možnost izbire mentorja pri razvijanju poslovne ideje. 
 • 9.45 – 10.00 Ugodne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2017  (Velislav ŽVIPELJ, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada)
  Slovenski regionalno razvojni sklad bo predstavil še odprte razpise iz leta 2016, pri čemer je za podjetnike aktualen predvsem razpis za dodeljevanje garancij bančnim kreditom, in sicer v okviru regijskih garancijskih shem. Podana pa bo tudi napoved predvidenih ukrepov v letu 2017.
 • 10.00 – 10.15 Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in lokalne skupnosti (Gregor Rome, Eko sklad)
  Eko sklad pravnim osebam in ter lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja  in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.
 • 10.15.- 10.40  Kako s pomočjo banke pridobiti ugodna finančna sredstva; Kako zavarovati terjatve do kupcev
 • 10.40 – 13.00 Možnosti individualnega svetovanja na INFO TOČKAH 

Svetovali vam bodo strokovnjaki Slovenskega podjetniškega sklada, Eko sklada, Slovenskega regionalno razvojnega  sklada,  SID Prve kreditne zavarovalnice in drugi

VSA PREDAVANJA SO BREZPLAČNA!
Obvezna je prijava na e-mail janja.mumlek@slotur.com
Ob prijavi prosimo navedite ali želite svetovanje strokovnjakov na info točkah in katerih. Zadnji rok za prijavo je SOBOTA, 19. NOVEMBER!
Zaradi omejenega števila udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili do SREDE, 16. NOVEMBRA!

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice