Revija Start up Kapital skupaj s partnerji projekta: Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo; Slovenskim podjetniškim skladom; Eko skladom; Slovenskim regionalno razvojnim  skladom in drugimi, organizira predstavitev na temo: Kako do ugodnih finančnih sredstev s pomočjo državnih inštitucij in strukturnih skladov v letu 2017!

Na Slovenskem podjetniškem dnevu bodo predstavljene različne finančne vzpodbude podpornih inštitucij, ki bodo za podjetniški sektor na voljo v letu 2017!

PO PREDSTAVITVAH  bodo lahko podjetniki dobili tudi konkretne informacije na INFO TOČKAH!

VSA PREDAVANJA SO BREZPLAČNA! Obvezna je prijava na mail janja.mumlek@slotur.com

Ob prijavi prosimo navedite tudi, ali želite svetovanje na INFO TOČKAH in na katerih!

ZADNJI ROK ZA PRIJAVE JE  SOBOTA, 19. NOVEMBER! Zaradi omejenega številka udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili DO SREDE, 16. NOVEMBRA!

PROGRAM SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA DNEVA:

9.15 – 9.45  Uvodni nagovor  in predstavitev garancij, direktnih kreditov, lastniškega financiranja in posebnih spodbud Slovenskega podjetniškega sklada (Mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada)

Finančne spodbude Slovenskega podjetniškega sklada (v nadaljevanju SPS) bodo v letu 2017 v največji meri usmerjene v podporo MSP-jev z velikim povpraševanjem, pri katerih obstaja tržna vrzel pri pridobivanju finančnih virov za rast in razvoj podjetij. Usmerjene pa bodo tudi v podporo posebnih ciljnih skupin, ki potrebujejo posebne spodbude za zagon, prodor na trg ali rast na določenem ranljivem trgu.

Konkretno bodo imeli  MSP-ji v letu 2017 možnost dostopa do:

          garancij za zavarovanje bančnih kreditov

          mikrokreditov za mikro in mala podjetja, tudi do mikrokreditov za problemska območja

          lastniških oblik financiranja v obliki semenskega in tveganega kapitala

          zagonskih spodbud v obliki subvencij za zagon mladih podjetij na različnih področjih

SPS bo finančno podporo pri zagonskih spodbudah in semenskem kapitalu tudi v letu 2017 nadgradil z dodatnimi ugodnostmi za končne prejemnike sredstev v kombinaciji finančnih spodbud in vsebinske podpore. Z vsebinskimi programi bodo podjetja deležna dodatne podpore iz različnih področij poslovanja podjetij (npr. marketing, organizacija, design itd.) kar posledično povečuje uspešnost izvedenih investicij.

Prosim, da uporabite ta tekst. Sama bom program poslala preko e-maila, objavila sporočilo za javnost in pripravila članek za revijo Start up Kapital. Koliko znakov je dovoljenih za dvostranski članek? Do torka se bom potrudila poslati članek. 
9.45 – 10.00 Ugodne spodbude Slovenskega regionalno razvojnega sklada v letu 2017  (Velislav ŽVIPELJ, direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada)
Slovenski regionalno razvojni sklad bo predstavil še odprte razpise iz leta 2016, pri čemer je za podjetnike aktualen predvsem razpis za dodeljevanje garancij bančnim kreditom, in sicer v okviru regijskih garancijskih shem. Podana pa bo tudi napoved predvidenih ukrepov v letu 2017.

10.00 – 10.15 Kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe, samostojne podjetnike in lokalne skupnosti (Gregor Rome, Eko sklad)

 Eko sklad pravnim osebam in ter lokalni samoupravi nudi finančne spodbude v obliki ugodnih kreditov za različne naložbe na vseh področjih varstva okolja  in nepovratne finančne spodbude za različne ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

10.15.- 10.40  Kako s pomočjo banke pridobiti ugodna finančna sredstva; Kako zavarovati terjatve do kupcev

10.40 – 13.00 Možnosti individualnega svetovanja na INFO TOČKAH

Svetovali vam bodo strokovnjaki Slovenskega podjetniškega sklada, Eko sklada, Slovenskega regionalno razvojnega  sklada,   SID Prve kreditne zavarovalnice in drugi

VSA PREDAVANJA SO BREZPLAČNA!
Obvezna je prijava na e-mail janja.mumlek@slotur.com

Ob prijavi prosimo navedite ali želite svetovanje strokovnjakov na info točkah in katerih. Zadnji rok za prijavo je SOBOTA, 19. NOVEMBER!

Zaradi omejenega števila udeležencev bodo imeli prednost tisti, ki se bodo prijavili do SREDE, 16. NOVEMBRA! 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice