Mikro, malim in srednje velikim podjetjem je namenjen javni razpis P1 plus 2021, ki ga bo SPS objavil 2. aprila 2021. Razpis za zagotavljanje likvidnosti in financiranje investcij, bo omenjenim podjetjem zagotavljal garancije za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo brestne mere.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z roč­nostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša  6 mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, odvisno od vrste garancije.

Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19).

garancije  

Garancije za bančne kredite bodo na­menjene:

– pridobivanju obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog),

– investi­cijam v novo tehnološko opremo in nakup strojev,

– investicijam na področju čiste energije ter osta­lim investicijam v podjetništvu.

Kreditno-garancijski pogoji:

VIŠINA FINANCIRANJA:

  • do 1.250.000 EUR kredita za investicijske projekte
  • do 200.000 EUR kredita za obratna sredstva (za srednje velika podjetja)
  • do 100.000 EUR kredita za obratna sredstva (za mikro in mala podjetja)

VIŠINA GARANCIJE:

  • 60 % ali 80 % garancija za zavarovanje bančnega kredita (strošek odobravanja garancij se ne zaračunava)

DOBA FINANCIRANJA:

  • od 1,5 let do 5 let za obratna sredstva
  • od 1,5 let do 10 let za investicije

MOŽNOST KORIŠČENJA MORATORIJA:

  • do 24 mesecev za investicije
  • do 6 mesecev za obratna sredstva

NIŽJA OBRESTNA MERA

ČRPANJE KREDITA:

  • podjetje lahko koristi kredit le namensko

Seznam sodelujočih bank:

Gorenjska Banka d.d., BKS Bank AG, Addiko Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka d.d., Banka Intesa Sanpaolo d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Primorska hranilnica Vipava d.d., Delavska hranil­nica d.d. Ljubljana ter Unicredit banka Slovenija d.d.

Prvi rok za odpiranje bo že 20.aprila 2021, nato pa 5.maja 2021.

 

 
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice