Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 11.10.2019, v Ur. L. RS št. 61/2019 in na svoji spletni strani, objavil nov javni poziv za vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja.

Kaj podjetjem omogoča vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM?

Namen in cilj javnega poziva je podpreti mala in srednje velika podjetja (MSP): 

  • pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje

S čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.  

S pomočjo vavčerja lahko mala in srednje velika podjetja pridobijo subvencijo od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR  oz. 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov, ki se nanašajo na stroške uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM.

   

Več o Vavčerju za poslovno odličnost najdete na naslednji povezavi:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=94

Skupno objavljenih že 12 vavčerskih pozivov

Na spletni strani SPS je tako objavljenih že dvanajst (12) – vavčerskih pozivov in sicer:

Vavčerji so enostavne spodbude malih vrednosti, ki jih lahko koristijo MSP-ji

MSP lahko preko vavčerjev hitro in enostavno pridobijo nepovratna sredstva v višini 60 % upravičenih stroškov za različne vsebine oz. od min. 300 EUR do največ 9.999 EUR za posamezni vavčer. Skupna višina vavčerjev, ki jih lahko podjetje koristi je 30.000 EUR/letno. Rokov za prijave ni, obravnava vlog oddanih na javne pozive je HITRA!

Oddajte vlogo preko elektronskega portala (ePortal)!

Na že objavljene javne pozive vavčerjev (dostopni so na spletni strani SPS: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi) lahko MSP odda vlogo elektronsko preko ePortala. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva in na podlagi preveritve sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge, ki:

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo,
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge,
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega,
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.).

BREZPLAČNA pomoč pri pripravi vloge

Brezplačno pomoč pri pripravi vloge je možno pridobiti na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh slovenskih regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/ .

Če imate glede vavčerjev še kakšna vprašanja, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS, predlagamo, da si jih ogledate.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice