[Maribor, 25.01.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: SPS) je danes, 25.01.2019, v Ur. L. RS št. 5/2019 in na spletni strani SPS-a, objavil prva dva javna poziva za vavčerje: Vavčer za certifikate kakovosti in Vavčer za zaščito intelektualne lastnine. Javne pozive za vavčerje z drugimi različnimi vsebinami bo SPS objavljal postopoma, naslednji bodo predvidoma objavljeni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji, in sicer februarja 2019.  

 

Kaj so t.i. Vavčerji?
Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja ter zadruge (v nadaljevanju: MSP). MSP-jem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Hitro in enostavno do vavčerjev
Podjetja bodo lahko hitro in na enostaven način prejela vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, VAVČERJI BODO NA VOLJO SO SKOZI VSE LETO in po oddaji vloge bo sledila HITRA OBRAVNAVA!

Prva dva poziva za prva dva vavčerja sta objavljena, in sicer:


Javni poziv: Vavčer za certifikate kakovosti
 

Javni poziv: Vavčer za zaščito inetelektualne lastnine
 


Ostali vavčerji se bodo objavljali postopoma v prihodnjim mesecih!
Vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji bodo predvidoma objavljeni že FEBRUARJA 2019.  Podjetjem bodo poleg omenjenih vavčerjev na voljo še:

  • vavčerji za prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij,
  • vavčerji za digitalizacijo in omogočitvene tehnologije,
  • vavčerji za krožno/zeleno gospodarstvo,
  • vavčerji za prototipiranje,
  • itd.

Oddajte vlogo
Za prvo skupino vavčerjev je SPS danes že objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo, ki smo se jo potrudili kar najbolj poenostaviti. SPS bo preveril ali MSP izpolnjujejo pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočil odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge.

Pridobite vavčer male vrednosti
Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini do največ 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji,
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Upravičeni stroški vsa vsebinska področja vavčerjev (vključno z že objavljenima vavčerjema) so od 1. 1. 2019 dalje.

Pomoč pri pripravi vloge
Po objavi javnih pozivov je možno dobiti brezplačno pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/ .

Če imate vprašanja glede vavčerjev že zdaj, jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovore in vprašanja bomo objavljali na spletni strani SPS.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice