Slovenski podjetniški sklad je danes, v petek 29.1.2016, objavil prvi letošnji javni razpis za mikrokredite v višini 5 mio EUR. Namenjeni so mikro in malim podjetjem, ki bodo na ta način lahko na enostaven način dostopala do zelo ugodnih finančnih sredstev za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške aktivnosti.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, kandidirajo pa lahko za finančna sredstva v višini do 25.000 EUR. Postopek pridobitve mikrokredita je hiter in enostaven, bistvenega pomena pa so njegove ugodnosti v obliki nižjih zahtev po zavarovanju, nižji obrestni meri in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita:
       obrestna mera je fiksna in znaša 2,5 %,
       ročnost kredita do 60 mesecev (moratorij do 6 mesecev),
       stroški kredita se NE zaračunajo.

Ukrep, ki je podprt tudi s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, omogoča segmentu mikro in malih podjetij, ki se sicer soočajo s težavami pridobivanja svežih finančnih virov, pridobitev ugodnih likvidnih sredstev za tekoče poslovanje podjetij oz. za financiranje manjših investicij.

Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa P7 2016, ki ga najdete na https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=35 ali v Ur. l. RS št. 6/2016.

Sklad pa bo v naslednjih tednih objavil še vse ostale načrtovane razpise za mikro, mala in srednje velika podjetja – skupno skoraj 132 mio EUR ugodnih finančnih spodbud. Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški (npr. obrestna mera), nekaj finančnih sredstev pa bo namenjenim posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah razvoja.

Ukrepi Sklada bodo tako pozitivno vplivali na povečanje konkurenčnosti slovenskih podjetij oz. slovenskega gospodarstva, saj bodo podjetjem omogočili izboljšan dostop do virov financiranja v vseh fazah njihovega razvoja – od zagona, rasti pa vse do uspešnega pozicioniranja na domačih in tujih trgih.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice