Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes 12.02.2021 v Uradnem listu RS št. 21/2021 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala tržne produkte na trg.

 

znailnosti p2  

Kdo so podjetja, ki bodo lahko koristila zagonsko spodbudo P2 v letu 2021?

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2020 do vključno 15.03.2021, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Mlado inovativno podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo največ do 54.000 EUR subvencije v obliki pavšalnega zneska in v treh tranšah (1. tranša 10.000 EUR, 2. tranša 12.000 EUR in 3. tranša 32.000 EUR) za dosežene minimalno zahtevane cilje vezane na posamezno razvojno fazo (realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava MVP in testiranja, zaključek razvoja, vstop na trg). Izplačila bodo izvedena na podlagi v celoti doseženih mejnikov razvojne faze operacije.

Pred prijavo na razpis je možno pridobiti do 35 točk v PRED-SELEKCIJSKEM POSTOPKU
Pred prijavo na razpis imajo vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2021, do 18. marca 2021 možnost prijave v pred-selekcijski postopek Tekmovanja Start up Slovenija 2021, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu,  pridobijo do 35 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2021. Rok za oddajo vlog na SPS je 13. april 2021 do 14:00 ure, ko bodo že znani rezultati pred-selekcijskega postopka.

P2 vsebinska podpora  

Po podpisu pogodbe je obvezno brezplčano sodelovanje z mentorjem, podjetja pa imajo možnost koristiti tudi brezplačne specializirane programe usposabljanja

Po podpisu pogodbe o sofinanciranju s SPSom je obvezno sodelovanje z mentorjem, ki bo na podlagi individualnih srečanj nudil pomoč podjetju v obliki svetovanja, prenosa znanja in izkušenj, nadgradnje kompetenc ter spodbujanja vseh aktivnosti, ki jih potrebuje in izvaja podjetje, da uspe prebroditi najbolj ranljive prve vstopne korake na trgu. Lista start up mentorjev je dostopna na spletni strani SPSa. Podjetja pa se imajo tudi možnost vključiti v več kot 10 specializiranih intenzivnih programov v okviru »Startupplus programa. Program na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo inovativna start up  podjetja za hitro globalno rast. Programe usposabljanja najdete na naslednji povezavi: https://startup-plus.podjetniskisklad.si/


Postopek pridobitve zagonske spodude P2 v letu 2021:

P2 KACA 2021  

2,16 mio EUR bo tudi letos okrepilo 40 NOVIH inovativnih podjetij

Skupno 2,16 mio EUR razpisanih zagonskih spodbud iz razpisa P2 2021 bo 40-im novonastalim in tehnološko najbolj naprednim podjetjem omogočilo hitrejši in intenzivnejši razvoj produkta in izboljšanje tržnega položaja. Gre za spodbudo start upom, ki so v fazi iskanja rešitve za identificiran problem na trgu oz. razvoja prototipa in testiranja trga.

Prelistajte letak P2 2021:

 

 

logotip p2  

 

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice