Maribor, 22.05.2020 – Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes, v Uradnem listu RS št.  75/2020 in na spletni strani SPS, objavil spremembe javnega razpisa P7R 2019  – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki se nanašajo na splošne pogoje kandidiranja, osnovne pogoje kandidiranja in vsebino vloge.

 • Splošni pogoji kandidiranja.  Spremeni se podlaga za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote, in sicer:
  – za prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 se predloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018,
  – za prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020 se predloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019.
 • Osnovni pogoji kandidiranja. Sprememba se nanaša na S.BON, in sicer:
  – za vloge oddane na prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8[1],
  – za vloge oddane na prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8[2].
 • Vsebina vloge, ki se nanaša na dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge, in sicer:
  – za prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 na podlagi letnega poročila za leto 2018;
  – za prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020 na podlagi letnega poročila za leto 2019.

Ostali pogoji ostajajo nespremenjeni. Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost vse od decembra 2019 preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

Razpis in razpisani pogoji so dostopni na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=99.

 

 

[1]  Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

[2]  Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice