Spremembe javnih pozivov je SPS izvedel pri vseh javno objavljenih 9 – ih vavčerjih, ki so dostopni na spletni strani SPSa, hkrati pa nazaj aktivira oba vavčerska javna poziva za področje digitalizacije, ki sta bila začasno zaprta, in sicer Vavčer za digitalne kompetenc in Vavčer za digitalni marketing.  

Maribor [06.09.2019] Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS, 54/2019 objavil spremembe vseh javno objavljenih 9 – ih vavčerskih pozivov, ki MSPjem dostopni na spletni strani SPSa (https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi). Glavna novost, ki se nanaša na spremembe vseh javno objavljenih vavčerskih pozivov je ta, da se s 7.9.2019 uvaja elektronski portal za oddajo e-vlog za vavčerje.  

Na ta način bo podjetjem, ki bodo oddali vlogo za vavčer na SPS omogočena elektronska oddaja vloge in ne več v fizični obliki kot je bila praksa doslej. Elektronski način omogoča še bolj enostavno in hitro oddajo vloge preko spletnega elektronskega obrazca, podjetniku pa prihrani čas in prekomerno delo s pripravo in oddajo vloge. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada podjetja potrebujejo digitalno potrdilo. V primeru, da podjetja digitalnega potrdila nimajo ali pa vloge ne želijo oddati sami, lahko vlogo brezplačno pomaga pripraviti  in za njih oddati svetovalec mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje, ki jih podjetja najdejo na dvanajstih (12) lokacijah SPOT Svetovanje po Sloveniji: http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.) Po novem se za popolno vlogo šteje vloga, ki je oddana preko ePortala SPSa. Dopolnitev vlog po oddaji ni več možna. V primeru nepopolne vloge, se prijavitelja obvesti preko ePortala SPSa. Prijavitelj ima v primeru, da ustreza pogojem možnost ponovne oddaje vloge.

Prav tako velja za vse prijavitelje, ki bodo oddali vlogo za vse vavčerje preko ePortala, da oddajo preko ePortala tudi zahtevek za izplačilo, vsi tisti, ki pa so posredovali vlogo še v fizični obliki pošljejo v fizični obliki tudi zahtevek za izplačilo. K zahtevku za izplačilo vseh vavčerjev je potrebno po novem dodati tudi ponudbo izbranega zunanjega izvajalca, pri uveljavljanju zahtevka za izplačilo se upoštevajo zgolj upravičeni stroški, ki so bili poravnani s strani upravičenca (t.j. plačani iz TRR podjetja oz. s kartico podjetja).  

Dodatne spremembe pri posameznih vavčerskih pozivih so še:

   

Čistopise vseh sprememb javnih pozivov najdete na spletni strani SPSa direktno v okviru posameznega javnega poziva.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Več lahko najdete na:  www.eu-skladi.si

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice