»Skupno razpisanih 0,5 mio EUR nepovratnih zagonskih spodbud za podjetja na področju rabe lesa v višini sofinanciranja od 7.000 EUR do 40.000 EUR na podjetje bo okrepilo okoli 10 mladih podjetij, ki so se registrirala med 1.1.2015 in 31.5.2016
Na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Sklad letos prvič podpira podjetja na področju rabe lesa
Slovenski podjetniški sklad je danes, 15.7.2016, v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Sklada objavil razpis P2L 2016 – Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v skupni višini 0,5 mio EUR in na ta način letos prvič omogočil mladim podjetjem, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa, dostop do zagonskih nepovratnih sredstev.
Na ta način se želi spodbuditi lesna dejavnost, povezovanje in izmenjava znanja v gozdno lesni verigi, spodbuditi pa se želijo predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.
 

Upravičena podjetja do sofinanciranja po tem javnem razpisu že morajo biti registrirana

Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo lahko prejela podjetja, ki so se registrirala med 1.1.2015 in 31.5.2016 in po klasifikaciji velikosti podjetij spadajo med: 
  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi,
  • socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Sofinanciranje od 70 % do maksimalne višine 75 % se odobri za upravičene stroške, nastale in plačane od 1.1.2016 do 31.10.2016, za podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost v okviru:

  • oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva),
  • oddelka C31(proizvodnja pohištva).

Nepovratna sredstva bodo omogočila mladim podjetjem na področju rabe lesa, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj in s tem izboljšanje tržnega položaja podjetij. 

Rok za oddajo vlog: 8.8.2016

Upravičeni stroški in ostali pogoji so podrobno definirani v javnem razpisu P2L – Spodbdude za zagon podjetij na področju rabe lesa: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=47

   
 

P2L se financira iz sredstev EKP 2014-2020

 » Skupno razpisanih 0,5 mio EUR nepovratnih zagonskih spodbud za podjetja na področju rabe lesa v višini sofinanciranja od 7.000 EUR do 40.000 EUR na podjetje bo okrepilo okoli 10 mladih podjetij, ki so se registrirala med 1.1.2015 in 31.5.2016

Na pobudo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Sklad letos prvič podpira podjetja na področju rabe lesa

Slovenski podjetniški sklad je danes, 8.7.2016, v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Sklada objavil razpis P2L 2016 – Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa v skupni višini 0,5 mio EUR in na ta način letos prvič omogočil mladim podjetjem, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in delujejo na področju rabe lesa, dostop do zagonskih nepovratnih sredstev.

Na ta način se želi spodbuditi lesna dejavnost, povezovanje in izmenjava znanja v gozdno lesni verigi, spodbuditi pa se želijo predvsem ukrepi za učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije ter ukrepi za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Upravičena podjetja do sofinanciranja po tem javnem razpisu že morajo biti registrirana

Spodbude za rast podjetij na področju rabe lesa, ki so financirane tudi iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, bodo lahko prejela podjetja, ki so se registrirala med 1.1.2015 in 31.5.2016 in po klasifikaciji velikosti podjetij spadajo med: 

§  mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi,

§  socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Sofinanciranje od 70 % do maksimalne višine 75 % se odobri za upravičene stroške, nastale in plačane od 1.1.2016 do 31.10.2016, za podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo registrirano dejavnost v okviru:

§  oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva)

§  oddelka C31(proizvodnja pohištva).

Nepovratna sredstva bodo omogočila mladim podjetjem na področju rabe lesa, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj in s tem izboljšanje tržnega položaja podjetij.

Rok za oddajo vlog: 27.7.2016

Slovenski podjetniški sklad

 

 

Upravičeni stroški in ostali pogoji so podrobno definirani v javnem razpisu P2L – Spodbdude za zagon podjetij na področju rabe lesa: www. podjetniskisklad.si.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice