Slovenski podjetniški sklad je preko javnega razpisa P7-2 2023, ki ga je razpisal iz preostanka sredstev Sklada skladov SID BANKE, do danes že nekaj več kot 200-im mikro, malim in srednje velikim podjetjem odobril skupno 5 mio evrov mikrokreditov.

Razpis je imel sicer dva prijavna roka, vendar je povpraševanje preseglo kvoto razpoložljivih razpisanih sredstev že v prvem roku (prejetih je bilo preko 800 vlog), zato je bil razpis predčasno zaprt.

Zato obveščamo mikro in mala podjetja, da se od 21.4.2023 naprej lahko prijavijo tudi na razpis z oznako P7 2023 MIKROKREDITI 2023, ki ga je SPS objavil v Ur. l. RS št. 46/2023 in na svoji spletni strani.

Razpis vreden 30 mio EUR, ima štiri prijavne roke, in sicer: 22.5., 18.6., 18.9.,, 18.10., oz. bo odprt do porabe sredstev. Za mikrokredit do višine max. 25.000 EUR lahko zaprosijo mikro ali mala podjetja, ustanovljena pred 1. 1. 2022. Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobrita največ dva mikrokredita.

Več o posojilnih pogojih razpisa P7 2023 MIKROKREDITI 2023 in možnosti pridobitve lahko preverite tukaj: https://www.podjetniskisklad.si/p7-2023-mikrokrediti/ ali v Ur. l. RS št. 46/2023.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice