Slovenski podjetniški sklad je pridobil certifikat o skladnosti z Evropskim kodeksom dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision).

Kratka informacija o Kodeksu:

Evropska Komisija je razvila Evropski kodeks dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov (European Code of Good Conduct for Microcredit Provision) s ciljem določiti smernice dobre prakse, ki sektorju mikrokreditiranja omogoča boljše soočanje z izzivi dostopa do dolgoročnega financiranja.

Kodeks vsebuje 176 določb, ki jih morajo ponudniki mikrokreditov izvajati na petih področjih: odnosi s strankami in vlagatelji, upravljanje, upravljanje s tveganji, standardi poročanja in informacijski sistemi za upravljanje. Za doseganje skladnosti s kodeksom morajo ponudniki mikrokreditov razkriti različne podatke, povezane z njihovo finančno in družbeno uspešnostjo in za pridobitev potrdila o skladnosti (certifikata) izpolniti vseh 29 prioritetnih določb in generalno gledano izpolniti najmanj 80 % vseh določb v kodeksu. Ponudniki imajo od podpisa pristopne izjave na voljo 18 mesecev, da zagotovijo skladnost z določbami.

Sklad je 28.5.2015 podpisal pristopno izjavo k Evropskem kodeksu dobrega ravnanja za ponudnike mikrokreditov preko poziva Evropske investicijske banke (EIB), ki je Skladu v tem času nudila tudi tehnično pomoč. Za pridobitev potrdila o skladnosti je potrebna evalvacija zunanjega ocenjevalca, v primeru Sklada je to bila Microfinanza Rating, ki se je seznanjal z delovanjem Sklada v zadnjih 18 mesecih, končni pregled skladnosti pa je opravil v mesecu aprilu 2017.

 
S tem je podan tudi odgovor na posamezne komentarje iz okolja, da Sklad nima izkušenj z bančnimi posli oziroma izdajanjem in obvladovanjem kreditov. V skoraj dveletnem obdobju, kolikor je pregledovanje Sklada trajalo, so bili pregledani vsi poslovni procesi s poudarkom na klasičnih bančnih procesih kot so odobravanje kreditov, kreditna pogodbena razmerja, merjenje in obladovanje tveganj, postoki spremljave rizičnih naložb, postoki izterjav, podporni informacijski sistemi, usposobljenost kadrov, delo s strankami, organizacijske razmejitve,….Pri vseh poglavjih je Sklad dosegel nad 80 % ocene, skupno pa 93 %, kar pomeni odlično oceno, saj je za pridobitev certifikata zadoščala ocena 80 %.

Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Maja Tomanič Vidovič pravi: “Kot direktorica sem izredno ponosna na ta dosežek, ki je rezultat skupnega strokovnega dela in predanosti vseh zaposlenih na Slovenskem podjetniškem skladu. Zato posebna pohvala njim, saj finančna institucija brez strokovnih ljudi tega ne more doseči.
Ob tem bi se želela zahvaliti tudi predstavnikom Nadzornega sveta Sklada za vso podporo in zaupanje, da smo Slovenski podjetniški sklad lahko pripeljali do mednarodne prepoznavnosti v evropskem prostoru.”


Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice