Slovenski podjetniški sklad začenja leto 2024 z objavo 10 mio EUR vrednega razpisa v okviru mikrokreditne sheme. Mikro in mala podjetja, ki potrebujejo finančna sredstva za svoje poslovanje, imajo preko Slovenskega podjetniškega sklada ponovno odlično priložnost hitro, enostavno ter pod zelo ugodnimi pogoji zaprositi za mikrokredit do višine največ 25.000 EUR za manjše investicije in/ali obratna sredstva, kar bo številnim podjetjem, omogočilo premostitev likvidnostnih potreb.

Maribor, 16.2.2024 – Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 13/2024 objavil javni razpis P7 2024 – MIKROKREDITI 2024, katerega razpisuje iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

Za sredstva bodo lahko zaprosila mikro in mala podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1.1.2022 in z bonitetno oceno vsaj SB7. Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, plače zaposlenih ter drugih operativnih stroškov.

Mikrokrediti v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR so na voljo z ročnostjo do 5 let s poudarkom na enostavni in hitri pridobitvi. Ostale ugodnosti so izražene v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (8 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (37,5 % 6-mesečni EURIBOR + fiksni pribitek 0,8 %),
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ en mikrokredit.

Postopek priprave je nezahteven. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS.

Javni razpis ima dva prijavna roka:

  • 8. 3.2024 do 14 ure
  • 8. 4.2024 do 14 ure

V kolikor bo po razpisanih sredstvih veliko povpraševanje se lahko razpis tudi predčasno zapre.

Celoten razpis najdete tukaj in v Ur. l. RS št. 13/2024.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice