Skupno razpisanih 25 mio EUR kreditov je namenjenih za podporo okoli 750 mikro, malih in srednje velikih podjetij s področja turizma, ki so locirana izven problemskih in obmejnih problemsih območij, imajo vsaj 5 zaposlenih in so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

 

Podjetja, ki so locirana na problemskih in obmejnih problemskih območij, bodo imela možnost za isti namen in v isti višini koristiti kredite preko Slovenskega regionalno razvojnega sklada (SRRS), medtem, ko bodo podjetja z manj kot 5 zaposlenimi preko Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) lahko pridobila mikroposojila iz sredstev Sklada skladov, ki bodo na voljo v mesecu septembru.

tekst  
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gopodarstvo.Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPSa v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjejte, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2.

Cilj javnega razpisa P7C COVID 2020 je MSPjem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnost kredita do 60 mesecev,
  • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,
  • brez stroškov odobravanja in vodenja.

Na ta način želimo MSP-jem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita ter jim omogočiti »preživetje« oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest s tem pa pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2.

Na razpis  P7C COVID 2020 se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge od 5 do vključno 49 zaposlenih, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,
  • ki imajo glavno dejavnost po SKD: I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov; I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje; I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov; I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač; N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti; N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj, R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Vloge v okviru razpisa P7C 2020 COVID lahko podjetja oddajo elektronsko preko ePortala na SPS na dva prijavna roka, in sicer: 24.08 in 09.10.2020, za upravičene stroške, ki so natančno definirani v javnem razpisu.

Če ste še vedno v dilemi, kateri ukrep je pravi za financiranje vašega podjetja, si lahko pomagate z razpredelnico v nadaljevanju :

razpredelnica  
   

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice