Slovenski podjetniški sklad je dne 8.7.2016 na Zavodu za zaposlovanje objavil prosto delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC I – SVETOVALEC ZA INFORMATIKO – (m/ž)

SPLOŠNI PODATKI IN OPIS ZAPOSLOVALCA:
Organizacija: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Spletna stran: www.podjetniskisklad.si
Kontaktna oseba: Mateja Krajnc, 02/234-12-51

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD:
Slovenski podjetniški sklad je javna finančna institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom izboljšanja dostopa do finančnih sredstev za različne razvojno – poslovne projekte in investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij v Republiki Sloveniji.

OSNOVNI PODATKI O DELOVNEM MESTU:
Kraj dela:                   Maribor
Delovno mesto:          Področni svetovalec I, šifra delovnega mesta I017111
Delovni naziv:            Svetovalec za informatiko
Tarifni razred:            VII/1
Raven izobrazbe:       visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja)
Področje izobrazbe:   računalniške vede
Zaposlitev:                 nedoločen čas
Poskusno delo:          6 mesecev
Delovni čas:               polni delovni čas

PODROBNA SPECIFIKACIJA DELOVNIH NALOG:

 • Sodelovanje, koordiniranje in izvajanje obnov in nadgradenj informacijskega sistema v delih, ki se nanašajo na nepovratne spodbude in vsebinsko podporo instrumentov Sklada;
 • Vzdrževanje in nadgradnja aplikacij e-vloge oz. ostalih aplikacij Sklada s področja nepovratnih spodbud in vsebinske podpore;
 • Koordinacija, izgradnja, nadgradnja in vzdrževanje informacijske podpore za aktivnosti Sklada, ki se nanašajo na nepovratne spodbude in vsebinsko podporo Sklada;
 • Pripravljanje predlogov izboljšav in sodelovanje pri izgradnji programov v procesu informacijske podpore Sklada, s poudarkom na programih vezanih na nepovratna sredstva in vsebinsko podporo;
 • Upravljanje, vzdrževanje in nadgrajevanje podatkovnih baz, ki se nanašajo na nepovratna sredstva in vsebinsko podporo;
 • Skrbništvo nad informacijskimi pripomočki podjetnikom ter oblikovanje aplikacije ter predstavitev s področja nepovratnih spodbud oz. vsebinske podpore Sklada;
 • Sodelovanje pri komuniciranju preko spletne strani in aplikacij Sklada za področje neposrednih spodbud in vsebinske podpore;
 • Ažurno spremljanje in nadzor delovanja sistemske, programske in strojne opreme Sklada;
 • Koordinacija zunanjih izvajalcev s področij sistemske, programske in strojne opreme;
 • Vzpostavljanje ustreznih mehanizmov varovanja v okviru informacijskega sistema Sklada;
 • Sprotno nadomeščanje in nameščanje ustrezne informacijske opreme;
 • Vodenje projektov s področja informacijske tehnologije in procesov;
 • Poročanje in pripravljanje poročil s svojega področja dela;
 • Sodelovanje pri pripravi navodil in internih aktov Sklada za področje informatike Sklada.

ZAHTEVANI POGOJI:

 • Raven izobrazbe: visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja)
 • Področje izobrazbe: računalniške vede
 • Znanje angleškega jezika
 • Poznavanje networkinga ( povezovanje računalnikov in omrežja )
 • Poznavanje sistemske virtualizacije ( manjše spremembe na virtualnih strežnikih )
 • Poznavanje MSSQL podatkovne baze
 • Poznavanje osnov programiranja
 • Generalno znanje iz Microsoft Windows in Office programske opreme
 • Osebno zanimanje do dela s spodbudami v podjetniškem sektorju

ŽELENI POGOJI:

 • Sposobnost pozitivnega komuniciranja
 • Sposobnost združevanja vsebinskih dopolnitev v programe in aplikacije
 • Sposobnost organizacijskega dela
 • Sposobnost koordinacije dela
 • Ambicije in želje po novih nalogah in izzivih

VLOGE SPREJEMAMO NA NASLOV:
Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, Maribor
K vlogi je potrebno priložit dokazila o izpolnjevanju pogojev.
Roka za predložitev vlog: 7.8.2016.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice