Podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 75 %) ter povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo lahko prejela od 300.000 EUR do 2.000.000 EUR nepovratnih virov za razvoj posameznega podjetja.
Maribor, 06.06.2018 – Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 38/2018 objavil razpis P4L 2018 – Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. V okviru razpisa se bodo sofinancirala podjetja, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri in katerih cilj oz. rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz lesnih tvoriv, ki predstavljajo vhodne surovine za izdelke višje dodane vrednosti oziroma izdelke na višji stopnji tehnološke zahtevnosti. To so lesne plošče vseh vrst, mizarske plošče, lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče, lameliran les itd.

Prijavijo se lahko MSP – ji, ki:

  •   so se registrirali oz. priglasili pri pristojnem organu pred 1.1.2016,
  •   bodo na trg uvedla nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa,
  •   imajo registrirano dejavnost znotraj oddelka C16 (obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva) ali oddelka C31 (proizvodnja pohištva),
  •   se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so registrirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Podjetja, ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje javnega razpisa, lahko vlogo oddajo na SPS na dva prijavna roka:

  •   16.07.2018 in 22.10.2018

Za vse prijavne roke je obdobje upravičenosti nastanka stroškov od datuma oddaje vloge do 30.09.2020.

Sofinanciranje operacij se razlikuje glede na kohezijsko regijo, kjer se bo izvajala operacija:

 
Skupno razpisanih 11,88 mio EUR sredstev zadostuje za podporo najmanj 5 operacij oz. podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri, ustvarjala nova delovna mesta ali rast dodane vrednosti na zaposlenega ter spodbudila učinkovito rabo energije in obnovljivih virov energije, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P4L 2018, ki ga najdete na spletni strani SPSa: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=70 in v Ur. l. RS št. 38/2018.

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice