Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa P7E 2023 – Krizno likvidnostni krediti razpisuje skupno 10 mio EUR likvidnostnih posojil za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi obvladovanja kriznih razmer na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Za posojila v višini od 15.000 EUR do 100.000 EUR bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj enim zaposlenim, ustanovljena pred 1.1.2022 in z bonitetno oceno vsaj SB8.

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup nove opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev ter drugih operativnih stroškov. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ ena vloga za kredit z ugodnimi kreditnimi pogoji, ki se kažejo v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR
 • 8 menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR
 • nižji obrestni meri (fiksna obrestna mera 2,6 %)
 • daljši ročnosti kredita
 • odplačilna doba do 5 let za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR
 • odplačilna doba do 7 let za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Postopek pridobitve kredita je enostaven oz. nezahteven ter zelo hiter. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala SPS. Javni razpis ima dva prijavna roka, in sicer:

 • 15. 9. 2023 do 14 ure
 • 15. 11. 2023 do 14 ure

Razpis je dostopen na spletni strani SPS-a in v Ur. l. RS št. 74/2023.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice