Preko Slovenskega podjetniškega sklada bodo lahko mlada inovativna podjetja letos že tretjo leto zapored dostopala do semenskega kapitala, ki ga je SPS v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, subjekti inovativnega okolja ter specializiranimi izvajalci v slovenskem start up ekosistemu oblikoval že leta 2014, instrument pa se je izkazal kot odličen finančni vir za mlada podjetja, ki v začetnih fazah razvoja nujno potrebujejo dodaten kapital za lažji vstop in hitrejšo rast na trgu.

Maribor, 8. april 2016 – Slovenski podjetniški sklad (SPS) je danes 8.4.2015, v Uradnem listu RS št. 26/2016 in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa v skupni višini 2,5 mio EUR, od tega je 1,5 mio EUR razpisanih v okviru produkta SK75 (konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR), preostali znesek (1,0 mio EUR) pa v okviru produkta SK200 (javna lastniška investicija v višini 200.000 EUR, pri čemer je prisotna zahteva po zasebnem investitorju, ki mora zagotoviti vsaj 20 % delež zneska, ki ga v podjetje vloži SPS).
 
Da bi podjetjem zagotovili čim večje možnosti za uspešen preboj na trg (s produktom SK75) in hitrejšo rast na trgu (s produktom SK200), se je SPS tudi v letu 2016 povezal s Start up Iniciativo, ki organizira pred–selekcijske postopke, v okviru katerih so podjetja deležna različnih delavnic za razvoj ideje, pomoč pri pripravi kakovostne vloge, sodelujejo na Start-up tekmovanjih, demo dnevih, izberejo svojega start-up mentorja ali pa se vključijo v start-up šolo. Pred-selekcijski postopek ni obvezen, se pa udeležba zelo priporoča, saj podjetja, ki sodelujejo v pred-selekciji lahko zberejo do 40 točk za potrebe javnega razpisa (SK75, SK200). Rok za prijavo v pred–selekcijski postopek je 12. april (za prvo odpiranje) in do 9. septembra (za drugo odpiranje) na spletnem naslovu: http://www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk75/prijava in http://www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk200/prijava.

V tabeli so podane splošne informacije in razlike obeh razpisov:

RAZPIS SK75

RAZPIS SK200

Oblika in višina financiranja

Konvertibilno posojilo v višini 75.000 EUR (zavarovanje je potencialna konverzija posojila v lastniški delež SPS–a v podjetju)

Direkten kapitalski vložek v višini 200.000 EURpod pogojem, da 20 % vrednosti javne investicije zagotovi zasebni vlagatelj

Skupaj razpisana sredstva

1.500.000,00 EUR

1.000.000,00 EUR

Namen financiranja

Iskanje potrditve vrednosti produkta na trgu (product-market – fit) oz. hitrejši vstop na trg

Dokazana vrednost produkta na trgu oz. hitrejša rast in širitev na trgu

Doba financiranja

Moratorij na vračilo konvertibilnega posojila v obdobju 2 let z možnostjo podaljšanja

Izplačilo kapitalskega vložka v štirih tranšah

Prejemniki financiranja

mikro in mala podjetja mlajša od pet let in starejša od 6 mesecev (od datuma registracije do oddaje vloge na razpis)

mikro in mala podjetja mlajša od pet let (od datuma registracije do oddaje vloge na razpis)

Roki za predložitev vlog na SPS

Rok za predložitev vlog na Sklad je do vključno 25.05.2016 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev. oz. do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo do vključno 07.10.2016.

Rok za predložitev vlog na Sklad je do vključno 25.05.2016 za prvo odpiranje. Razpis bo odprt do porabe sredstev. oz. do drugega roka za prijavo v letu 2016, ki bo do vključno 07.10.2016.

Natančni pogoji so podrobneje definirani na ravni javnega razpisa SK75 2016 in SK200 2016, ki ga najdete na https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=43 (SK200), https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=42 (SK75) in v Ur. l. RS št. 26/2016.
 
Podprtih že 45 inovativnih mladih podjetij preko semenskega kapitala
SPS je v okviru linije semenskega kapitala finančno okrepil skupno 45 mladih inovativnih podjetij. 7 podjetij je bilo podprtih z direktnim kapitalskim vložkom SPS–a, ostala so prejela konvertibilno posojilo. Letos namerava SPS finančno spodbuditi še dodatnih 25 podjetij, od tega do 5 podjetij s kapitalskim vložkom.
Na spletnem naslovu si lahko ogledate investicije, ki so bile podprte s strani SPS-a v letu 2015 http://www.startup.si/sl-si/novica/209/znanih-12-prejemnikov-jesenskih-sk-investicij-v-druzini-sk-je-ze-45-podjetij-ki-so-prejela-3-8-mio-kapitala-.

Kontakt za dodatne informacije o razpisu SK75 in SK200:
Rok Huber, 02 234 12 41 – rok.huber@podjetniskisklad.si
Nina Urbanič, 02 234 12 61 – nina.urbanic@podjetniskisklad.si

Kontakt za novinarje:
Mateja Grobelnik, 02 234 12 40 – mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice