Slovenski podjetniški sklad preko javnega razpisa P7K 2024 – Krizno likvidnostni krediti razpisuje skupno novih 21,70 mio EUR likvidnostnih posojil za podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo zaradi energetske krize.

Za posojila v višini od 15.000 EUR do 100.000 EUR bodo lahko zaprosila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo. Kredit, ki ga lahko podjetja pridobijo od SPS, je bil objavljen danes, 23. 2. 2024, z oznako P7K 2024 – Krizno likvidnostni kredit na spletni strani SPS in v Uradnem listu RS št. 15/2024. Podjetjem bo služil kot hitra in ugodna pomoč pri saniranju posledic energetske krize.

Podjetje, ki želi kandidirati na razpisu P7K 2024 – Krizno likvidnostni kredit mora izpolnjevati pogoje iz javnega razpisa, med katere bi izpostavili: podjetje mora biti ustanovljeno pred 1.1.2022, ima vsaj 1 zaposlenega, izkazuje bonitetno oceno vsaj SB8, njegov letni strošek energije pa je v letu 2022 znašal vsaj 3 % glede na čiste prihodke od prodaje.

Pridobljena sredstva bodo podjetja lahko porabila za financiranje različnih stroškov, kot so: nakup novih strojev ali opreme, nakup patentiranih pravic, licenc, stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev ter drugih operativnih stroškov vključno z zaračunanim pripadajočim DDV na upravičene stroške. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 100.000 EUR vrednosti kredita.

Kreditojemalcu se lahko po tem javnem razpisu odobri največ ena vloga za kredit z ugodnimi kreditnimi pogoji, ki se kažejo v:

 • nižjih zahtevah po zavarovanju
 • 8 menic podjetja za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR
 • 8 menic podjetja in osebno poroštvo za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR
 • nižji obrestni meri (fiksna obrestna mera 2,0 %)
 • daljši ročnosti kredita
 • odplačilna doba od 2 do 5 let za kredite od 15.000 EUR do 50.000 EUR
 • odplačilna doba od 2 do 7 let za kredite od 50.001 EUR do 100.000 EUR
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do 24 mesecev
 • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Postopek pridobitve kredita je enostaven oz. nezahteven ter zelo hiter. Vloge podjetja oddajo elektronsko preko ePortala SPS. Javni razpis ima tri prijavne roke, in sicer:

 • 3. 2024 do 14 ure
 • 4. 2024 do 14 ure
 • 5. 2024 do 14 ure
 • oziroma do porabe vseh sredstev.

SPS na podlagi večletnih izkušenj izvajanja javnih razpisov za kredite ocenjuje, da za odobritev 21,70 mio EUR kreditov zadostuje že do 380 prejetih vlog.

Razpis je dostopen TUKAJ in v Ur. l. RS št. 15/2024.

V letu 2023 je SPS podprl že 189 podjetij iz področja oskrbe z energijo

SPS je v letu 2023 že podpiral podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo. Preko razpisa P7E 2023 – Krizno likvidnostni kredit, ki je bil objavljen v mesecu juliju 2023 je SPS skupno podprl že 189 podjetij, ki so potrebovala pomoč na področju oskrbe energije za premagovanje posledic energetske krize, skupno pa je bilo tem podjetjem odobrenih 10,00 mio EUR ugodnih posojil.

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice