Slovenski podjetniški sklad mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla ponovno ponuja semenski kapital za hitro rast na trgu! Gre za lastniško in kvazi lastniško financiranje preko Slovenskega podjetniškega sklada iz sredstev Sklada skladov SID banke.

 

[Maribor, 02.08.2019]  Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je danes v Uradnem listu RS št. 48/2019 in na svoji spletni strani objavil dva javna razpisa v okviru finančne linije semenskega kapitala, in sicer javni razpis z oznako SK75 2019 – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR in javni razpis z oznako SI-SK 2019 – So-investiranje z zasebnimi investitorji.

Pri konvertibilnem posojilu lahko mlada inovativna podjetja pridobijo kvazi – lastniško financiranje v višini 75.000 EUR v semenski razvojni fazi za pospešitev prodaje in rasti na trgu, skupno je razpisanih 0,75 mio EUR,  medtem ko pri So-investiranju SPS skupaj neodvisnim zasebnim investitorjem (poslovnimi angeli, skladi zasebnega/ tveganega kapitala ali s korporacijami) investira oz. zagotavlja lastniško financiranje za hitrorastoča inovativna podjetja za hitro globalno rast, skupno je razpisanih 1,25 mio EUR.

SPS je torej v sodelovanju s SID banko pripravil nove osvežene razpise semenskega kapitala, poleg finančne podpore podjetij, pa je namen razpisov tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.

V nadaljevanju so predstavljene osnovne značilnosti obeh javnih razpisov:

 
 

SPS je v preteklih letih že izvajal lastniške oblike financiranja v obliki semenskega kapitala za mlada inovativna podjetja, ki potrebujejo financiranje za hitrejši vstop in rast na trgu, zato na tem področju ne orjemo ledine, ampak zgolj nadaljujemo že utečeno financiranje mladih inovativnih podjetij s potencialom hitre globalne rasti z še nadgrajeno linijo semenskega kapitala.

 
 

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice