[Maribor, 06.09.2017] Slovenski podjetniški sklad bo s podpisom Sporazuma o upravljanju vstopil v novo naložbeno pobudo imenovano srednjeevropski sklad skladov (CEFoF – Central Europe Fund of Funds), katerega bo upravljal Evropski investicijski sklad (EIF), je danes na novinarski konferenci povedala direktorica Slovenskega podjetniškega sklada, mag. Maja Tomanič Vidovič.

CEFoF je bil zasnovan s strani EIF v tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske z ciljem povečanja lastniških naložb v mala in srednje velika podjetja (MSP) v srednjeevropski regiji. To pomeni, da bo v naslednjih štirih letih na voljo najmanj 80 mio EUR za naložbe v sklade zasebnega in tveganega kapitala, ki bodo vložen znesek oplemenitili z zasebnim kapitalom in ga vložili v MSP-je z namenom podpreti njihovo rast. Skupaj bo tako podjetjem v srednjeevropski regiji na voljo najmanj 160 milijonov EUR. Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta projekt podprla, aktivno pa bo v projektu sodeloval Slovenski podjetniški sklad, ki bo v srednjeevropski sklad skladov (v nadaljevanju CEFoF) vložil 8 mio EUR.

 

Vir slike: Novinarska konferenca Ljubljana, 06.09.2017

Kaj je CEFoF – Central Europe Fund of Funds?
Srednjeevropski sklad skladov (CEFoF) je pobuda, ki jo je zasnoval Evropski investicijski sklad (EIF), po skrbno izvedenih tržnih raziskavah, v tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske.

Glavni cilji CEFoF-a so povečanje lastniških naložb v mala in srednje velika podjetja ter manjša podjetja s srednje veliko tržno kapitalizacijo v regiji Srednje Evrope, vzpostavitev trdne tržne infrastrukture za financiranje tveganja, izvajanje in uvedbo najboljših tržnih standardov za lastniške naložbe v podjetja in privabljanje institucionalnih vlagateljev ter upravljalcev v Srednjo Evropo.

Začetna velikost sklada skladov se predvideva v višini 80 milijonov EUR, ki bodo na voljo v naslednjih 4 letih (2017-2021) za naložbe v 5-8 skladov zasebnega in tveganega kapitala, ki se bodo osredotočali na naložbe v poznejših fazah razvoja in v fazi rasti. Izbrani skladi bodo z vložkom CEFoF in z dodatno vloženim zasebnim kapitalom imeli na voljo najmanj 160 milijonov EUR za naložbe v MSP-je z velikim potencialom rasti. Ta znesek se lahko ob dobrem sodelovanju institucionalnih in zasebnih vlagateljev tudi poveča.

Ustanovitev CEFoF-a in začetek naložbenega procesa se pričakuje v zadnjem četrtletju 2017.

Republika Slovenija bo v Sklad skladov vložila 8 mio EUR, finančni vir pa bo zagotovil Slovenski podjetniški sklad (SPS).
SPS je Sporazum o upravljanju CEFoF-a že podpisal in na ta način uradno pristopil k CEFoF-u. V sklad skladov bo SPS vložil cca 8 mio EUR. Ostale finančne vire bo zagotovil EIF, International Investment Bank (IIB) in preostale partnerice/države iz Srednje Evrope.

mag. Maja Tomanič Vidovič, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada pravi: »Prvi koraki financiranja s tveganim kapitalom so v Republiki Sloveniji že bili postavljeni leta 2010. Republika Slovenija je takrat preko SPS-a prvič namenila sredstva v visokotehnološka podjetja v Republiki Sloveniji. SPS je vzpostavil javno zasebno partnerstvo s štirimi družbami tveganega kapitala, le-te pa so vlagale v hitrorastoča, inovativna mlada podjetja. Skupno so investirale v 29 tovrstnih podjetij. Izvedenih je bilo že več uspešnih prodaj, pri katerih pa zelo pozitivno izstopa primer delne odprodaje poslovnega deleža v podjetju Celtra Inc., v okviru katere je RS dobila kupnino v višini 3,2 mio EUR kar predstavlja skoraj 8 kratnik vloženih sredstev. S tem se je sprožil prvi preboj k razvoju tovrstnih oblik financiranja v RS, nujno pa je, da se spodbude na tem področju nadaljujejo. Nadaljevanje takšnih oblik spodbud je tudi projekt CEFoF, ki omogoča nadaljevanje financiranja s tveganim kapitalom za hitrorastoča in globalno usmerjena podjetja. CEFoF je dober primer sodelovanja držav/partneric, ker omogoča manjšim kapitalskim trgom, da so skupaj bolj atraktivni za vlagatelje in hkrati tudi ustvarja nove, dodatne možnosti financiranja za podjetja. Slovenski MSP-ji bodo imeli na ta način možnost pridobiti alternativne vire financiranja. Sodelovanje z EIF-om kot izkušenim in dobro poznanim vlagateljem zagotavlja, da se bodo upoštevali dobri tržni standardi kar daje še dodatno zagotovilo potencialnim zasebnim in institucionalnim vlagateljem.»

mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je izjavil: »Republika Slovenija pozdravlja to dolgoročno partnerstvo med EIF in državami Srednje Evrope. Srednjeevropski sklad skladov bo povečal dostopnost zasebnega in tveganega kapitala za mala in srednja podjetja z visokim potencialom rasti v regiji. Ustanovitev sklada skladov bo prispevala k nadaljnjemu razvoju regionalnega trga zasebnega in tveganega kapitala, okrepila partnerstvo in sodelovanje med državami in EIF. Ta pobuda bo pozitivno vplivala ne le na nadaljnji razvoj slovenskega ekosistema tveganega kapitala, temveč bo zagotovo spodbudila tudi rast zaposlovanja in gospodarsko konkurenčnost držav partneric.«

Hubert Cottogni, Head of Mandate Management na Evropskem investicijskem skladu je izjavil: »EIF že dolgo verjame v potencial Srednje Evrope, da lahko postane ekosistem lastniškega financiranja, zato je udeležba Slovenije v projektu CEFoF ključni korak pri spodbujanju investicijske aktivnosti regije, ki zaostaja za razvitejšimi državami EU. Kot najnovejši v nizu regionalnih sklad skladov, ki jih upravlja EIF, CEFoF dopolnjuje obstoječo podporo EIF-a za lastniške naložbe v zgodnji fazi, tako da podjetjem ponuja finančna sredstva v poznejši fazi in v fazi rasti. Pozdravljamo in globoko cenimo sodelovanje Slovenije v njem.«

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice