V trenutnih razmerah spopadanja s krizo COVID-19 je še toliko bolj pomembno sodelovanje na mednarodni ravni in ukrepanje ter skupen odziv na zadovoljevanje svetovnih potreb.  UNIDO pri svojih ukrepih sodeluje z državami donatorkami po vsem svetu, med katerimi je dejavna tudi Slovenija.

V letih 2020-2021 je z UNIDOM začel sodelovati tudi Slovenski podjetniški sklad, v okviru dveh mednarodnih razvojnih projektov na Kubi in v Srbiji. Omenjeni pobudi bosta spodbudili razvoj gospodarskega okolja in trajnostni razvoj v omenjenih državah, poleg tega pa bosta okrepili vlogo slovenskih MSP na tujih trgih, s prenosom znanja in izkušenj na področjih biofarmacije in digitalnih tehnologij. Projekta je mogoče obravnavati kot pilotna modela, ki bi ju bilo mogoče ponoviti ali razširiti na države v drugih regijah.

 


Več o projektih:

 • UNIDO-KUBA-SLOVENIJA: »Vzpostavitev skupnega inovacijskega grozda s poudarkom na bio-farmacevtski industriji, medicini in nanotehnologiji 2020 – 2021«

  Projekt »Vzpostavitev skupnega inovacijskega grozda s poudarkom na bio-farmacevtski industriji, medicini in nanotehnologiji 2020 – 2021« vzpostavlja temelje za mednarodno razvojno sodelovanje med Kubo in Slovenijo na področju bio-farmacije, medicine in nanotehnologije in je vključen v razvojno sodelovanje z UNIDOM (Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj), ki ga v imenu RS koordinira in upravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

  Gre za projekt, ki zajema pripravo študije izvedljivosti in izvedbenega plana za vzpostavitev slovensko – kubanskega inovacijskega grozda za sektorje biofarmacije, medicine in nanotehnologije. Gre za model medregionalnega sodelovanja, ki olajša izmenjavo znanja in prenos tehnologij na trenutno najbolj aktualnem podorčju biofarmacije in razvoju zdravil in bi ga bilo mogoče ponoviti ali razširiti na druge države oz. regije.

  Glavni namen projekta je vzpostavitev skupnega inovacijskega centra s poudarkom na bio-farmacevtski industriji in drugih podobnih tehnologijah ter vključitvi IT sektorja kot podpornega procesa. Slovenija s tem želi okrepiti razvojno partnerstvo za razvoj novih inovativnih tehnologij in farmacevtskih produktov (med drugim razvoj in registracija zdravil…) in zagotavljati prenos znanja med razvojnimi institucijami ter izboljšati možnosti za ukrepe večjega dosega (prenos tehnologij, skupno načrtovanje in izvedba…).

  Projekt je dobil, zaradi povezave s trenutnimi razmerami v boju s korona virusom, še dodatno pomembnost, saj bo v naslednjih mesecih usmerjen tudi v povezavo biotehnoloških centrov Slovenije in Kube in kliničnih študij zdravil iz skupine »interferonov« (zdravila, ki zmanjšujejo vnetje pljuč) in posredno tudi registracijo zdravil za Evropo, kar bi potencialno omogočilo vpeljavo kvalitetnega in količinsko zadostnega zdravila za zdravljenje bolezni SARS COV-2 (COVID-19) v prihodnjih mesecih tudi v Sloveniji.

   

 • UNIDO-SLOVENIJA-SRBIJA: »Izboljšanje infrastrukturnega okolja za podporo podjetij in inovacij«

  Projekt »Izboljšanje infrastrukturnega okolja za podporo podjetij in inovacij« vzpostavlja temelje za mednarodno razvojno sodelovanje med Srbijo in Slovenijo na področju izboljšanja podpornega okolja za spodbujanje inovacij in razvoja MSP-jev na področju naprednih proizvodnih tehnologij.

  Gre za 2 letni projekt, ki zajema pripravo študije izvedljivosti in izvedbenega plana za vzpostavitev pilotnega inovacijskega centra za pametno proizvodnjo »Smart Manufacturing Innovation Centre (SMIC)« v Srbiji.

  Glavni namen projekta je spodbuditi proizvodne inovacije v Srbiji s pomočjo gradnje inovacijskih sistemov (regionalnih in sektorskih) in digitalnih podjetniških ekosistemov, s poudarkom na izkoriščanju priložnosti tehnologij 4IR za povečanje konkurenčnosti proizvodnje.

  V okviru projekta bo vzpostavljen pilotni inovacijski center za pametno proizvodnjo »Smart Manufacturing Innovation Centre (SMIC)«, ki bo ozaveščal o priložnostih in izzivih industrije 4.0 / četrte industrijske revolucije (4IR) za srbska mala in srednje velika podjetja (MSP) ter bo služil kot inovacijski “hub” in kompetenčni center za napredne tehnologije 4IR v proizvodnji. Industriji bo olajšal dostop do naprednih proizvodnih tehnologij, kot so robotika, inteligentni proizvodni sistemi, kibernetski fizikalni sistemi; zagotavljal bo: predstavitvene prostore v industriji 4.0 in tehnologijah 4IR; izobraževalni paket o digitalizaciji in avtomatizaciji v določenih industrijskih sektorjih; orodja za oceno pripravljenosti na digitalizacijo v proizvodnji in pridobivanju veščin; ter tehnične storitve in pomoč za 4.0 optimizacijo procesov.

  Slovenija s projektom želi okrepiti razvojno partnerstvo za razvoj novih inovativnih tehnologij, zagotavljati prenos znanja med razvojnimi institucijami, okrepiti institucionalno usposobljenost srbskih partnerjev in na koncu povečati tudi ekonomsko sodelovanje med državama.

   

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice