S skupno kvoto ponujenih spodbud SPS načrtuje podpreti okoli 3.800 projektov, vložena sredstva pa naj bi spodbudila za okoli 233 milijonov evrov novih investicij v slovenskem gospodarstvu. Ponujena sredstva bo SPS financiral iz državnega proračuna (15 odstotkov), evropskih kohezijskih sredstev (14 odstotkov), iz revolvinga – ponovna uporaba sredstev (53 odstotkov) ter lastnih sredstev (18 odstotkov).

1. KREDITNA SHEMA za zagotavljanje likvidnosti mikro in malih podjetij ter blaženje kriznih razmer

SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5.000 do 100.000 evrov za manjše investicije oz. obratna sredstva in za blažitev kriznih razmer (npr. energetska kriza) ter na ta način omogočal podjetjem nemoteno in likvidno poslovanje.

Skupno bo za MSP-je preko kreditne sheme na voljo okoli 72 milijonov evrov posojil za podporo okoli 2.000 novih projektov.

V letošnjem letu je SPS objavil že:

  • mikrokredite za mikro in mala podjetja, razpis vreden 10 milijonov evrov. Zaradi velikega povpraševanja je razpis že zaprt, 924 vlog pa je v obravnavi.

V prihodnjih mesecih bo razpisanih še dodatnih 10 milijonov evrov mikrokreditov za MSP.

  • krizno likvidnostne kredite za mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so utrpela gospodarsko škodo na področju oskrbe z energijo v skupni višini 21,7 milijona evrov.

Na prvi prijavni rok je prispelo že 667 vlog, bo pa v prihodnjih mesecih razpisanih še dodatnih 20 milijonov evrov za krizno likvidnostne potrebe.

V prihodnjih mesecih se načrtuje še objava:

  • mikrokreditov za problemska območja v skupni vrednosti 10 milijonov evrov.

2. Garancijska shema za investicijska vlaganja

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo v višini do 80 odstotkov za bančna posojila z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 leti, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov.

Razpis v okviru garancijske sheme, vreden skupno 66 milijonov evrov, lahko podjetja predvidoma pričakujejo v mesecu aprilu 2024, s ponujenimi sredstvi pa se načrtuje podpora okoli 400 projektom.


3. Zagonske spodbude za inovativna start-up in scale-up podjetja

  • Spodbude za zagon inovativnih podjetij

Za nepovratna sredstva v višini do 72.000 evrov bodo lahko kandidirala mlada inovativna podjetja s potencialom rasti, ki svojo podjetniško pot šele začenjajo in imajo inovativno poslovno idejo, ki je skladna z vsaj enim prednostnim področjem iz slovenske strategije trajnostne pametne specializacije (S5).

Razpis za zagon inovativnih podjetij je že na voljo, razpisanih je 2,16 milijona evrov za podporo okoli 30 inovativnih zagonskih podjetij.

  • Slovenski kapitalski sklad za zagonske inovacije

Nadaljevanje finančnih spodbud na področju semenskega kapitala bo SPS izvajal v okviru kapitalskega sklada za zagonske inovacije. Skupno 25 milijonov evrov, od tega predvidoma 15 milijonov evrov iz nove finančne perspektive, bo vložil v zasebne sklade semenskega in/ali tveganega kapitala, ki bodo pripravljeni kombinirati zbrane zasebne vire z javnimi. S tem želi SPS spodbuditi naložbe zasebnega kapitala v inovativne deep tech start-upe in scale-upe. V naslednjih letih se načrtuje z javnimi in zasebnimi sredstvi podpreti okoli 70 inovativnih projektov.

4. Posebne spodbude za specifične ciljne skupine

  • Subvencije za lesno industrijo

Subvencije v višini od 15.000 evrov do 70.000 evrov bodo na voljo za lesno panogo, kar bo podprtim podjetjem omogočilo do 60-odstotno sofinanciranje upravičenih stroškov za posodobitev tehnološke opreme za nadaljnji razvoj in okolju prijazno trajnostno rast s principi krožnega gospodarstva.

Razpis vreden 1,5 milijonov evrov bo podprl okoli 30 podjetij iz lesarske panoge.

  • Vavčerji za dvig poslovnih kompetenc

Ponovno bodo na voljo vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti za 60 odstotkov sofinanciranje upravičenih stroškov posameznih poslovnih storitev. Vavčerje v obliki nepovratnih sredstev v višini od 300 evrov do 9.999 evrov bodo lahko pridobila vsa mikro, mala in srednje velika podjetja enostavno in hitro.

  • Programi mentorstva, programi usposabljanja in povezovanja (mreženja, izobraževanja, ekspertna svetovanja, konference, usposabljanja za specifične projekte za trajnostni razvoj …) ter različni pospeševalniški programi, ki jih potrebujejo start-up podjetja, scale-up podjetja ter inovativni MSP za hitrejšo globalno in trajnostno rast.
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice