HITRO IN ENOSTAVNO DO ZELO UGODNIH MIKROKREDITOV!

Slovenski podjetniški sklad (SPS) leto 2016 zaključuje z objavo še zadnjega javnega razpisa. Skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo danes objavlja v Uradnem listu RS št. 84/2016 in na spletni strani SPSa javni razpis P7R – Mikrokredite za problemska območja v Republiki Sloveniji.


SPS mikrokredite odobrava že vse od leta 2012 dalje, tokrat pa prvič za mikro, mala in srednje velika podjetja iz problemskih območij, to so: Maribor z okolico, Pomurje, Pokolplje, Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Mikrokrediti so IZREDNO UGODNI, postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pa HITER in ENOSTAVEN, ugodnosti pa so še posebej izrazite v:

 •  nižjih zahtevah po zavarovanju
 •  nižji obrestni meri (fiksna 1,1 %)
 •  ročnosti kredita do 60 mesecev
 •  možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev
 •  kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR
 •  stroški kredita se ne zaračunavajo
Skupno razpisanih 12 mio EUR sredstev zadostuje za podporo okoli 480 mikro, malih in srednje velikih podjetij na problemskih območjih, katerim želi SPS neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za investicijska vlaganja, rast in razvoj podjetij ter na ta način zagotovili nemoteno in tekoče poslovanje.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 •  ki imajo, na dan oddaje vloge, sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev
 •  ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju
 •  ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu
 •  podjetje mora imeti vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS na prijavne roke:

 • o d 01.02.2017 do vključno 01.05.2017 za upravičene stroške nastale od 01.12.2016 do 05.07.2017
 •  od 01.06.2017 do vključno 01.10.2017 za upravičene stroške nastale od 01.04.2017 do 05.12.2017

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2016, ki ga najdete na spletni strani SPSa https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=49 in v Ur. l. RS št. 84/2016.


 
Realizacija leta 2016 in načrti za leto 2017

SPS je v letu 2016 z različnimi finančnimi spodbudami podprl preko 900 mikro malih in srednje velikih podjetij v vseh fazah razvoja v skupni višini preko 123 mio EUR. Prav tako namerava z istimi ukrepi spodbujati razvoj mikro, malih in srednje velikih podjetij v letu 2017 – skupno skoraj 120 mio EUR ugodnih finančnih spodbud bo na voljo okoli 1.200 podjetjem. Večina bo namenjenih garancijam za zavarovanje bančnih kreditov z znižanimi stroški (npr. obrestna mera), nekaj finančnih sredstev pa bo namenjenim še posebnim ciljnim skupinam podjetij, predvsem v zgodnih fazah razvoja.

Finančne spodbude SPSa pozitivno vplivajo na konkurenčnost slovenskih podjetij oz. slovenskega gospodarstva, saj podjetjem omogočijo izboljšan dostop do virov financiranja v vseh fazah njihovega razvoja – od zagona, rasti pa vse do uspešnega pozicioniranja na domačih in tujih trgih. Podprta podjetja pa prav tako ohranjajo delovna mesta, ustvarjajo nova delovna mesta ter povečujejo dodano vrednost na zaposlenega.


Celotno sporočilo je dostopno tukaj.
 

„Podprto financiranje je upravičeno do podpore Evropske unije v okviru poroštvenega instrumenta, ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“).“
„To financiranje je upravičeno do poroštva, ki ga financira Evropska unija v okviru Programa za
zaposlovanje in socialne inovacije („EaSI“).“

Slovenski podjetniški sklad

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice