Prenosna naprava za zaznavanje glutena v hrani Glukagen, spletna platforma za popotnike TrailSketch in aplikacija za prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust MyQpon so tri najbolj perspektivne podjetniške ideje mladih dijakov. Najboljše ekipe bodo prejele 1000 EUR in dvomesečno mentorstvo za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje, ki je nastala v okviru skupnega projekta javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) »Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj.«
Omenjeni projekt je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih je SPIRIT Slovenija izvajal v letu 2017. Vanje je bilo vključenih 20 konzorcijev srednjih in osnovnih šol s 1514 dijaki in osnovnošolci ter 942 učencev v osnovnih šolah, v katerih so izvajali krožke s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Dijaki so svoje ideje začeli razvijati lani, ko je agencija z javnim razpisom spodbudila srednje in osnovne šole k skupni organizaciji različnih aktivnosti za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti pri dijakih in učencih. Novembra lani je potekala delavnica, na kateri je strokovna komisija izbrala deset najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 EUR ter dvomesečno podporo poslovnih mentorjev.

Štiričlanska strokovna komisija je med desetimi ekipami, ki so se udeležile včerajšnjega zaključnega srečanja in poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrala tri najbolj perspektivne. Te so: Glukagen, prenosna naprava za zaznavanje glutena v hrani; TrailSketch, spletna platforma za popotnike in MyQpon, prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust. Najboljše ekipe bodo s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele dodatnih 1000 EUR za nadaljnje razvijanje svoje podjetniške ideje.

V projektu so sodelovale ekipe naslednjih šol: Gimnazija Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Šolski center Ptuj (ekonomska šola), Srednja ekonomsko poslovna šola Koper, Šolski center Postojna, Elektro in računalniška šola Velenje, Srednja šola Zagorje in Srednja ekonomska šola Ljubljana. Poleg najboljših treh pa so predstavile tudi naslednje ideje: e-Pašta, vnaprej pripravljeni paketi testenin; Diamond Cut, naprava za popravilo poškodovanih avtomobilskih platišč; Drink & Charge, namizni polnilec za mobitele v lokalih; Mixick, prenosni mini mešalnik za proteinske napitke; Flip klopca, narobe obrnjena klop, ki se ne zmoči in umaže; Runout, inovativna dinamična tekaška steza; Zložljiva blazinica za uporabo na mokrih in umazanih klopeh.

Udeleženci so projekt ocenili kot izjemno zanimiv in poučen, saj po njihovem mnenju spodbuja kreativnost in uresničevanje podjetniških idej. Program namreč omogoča konkretizacijo podjetniškega dela ekip, konkretna sredstva in zunanje mentorsko usmerjanje ekipam pomagata, da se premaknejo iz zagovarjanja teoretičnih nalog v iskanje in potrjevanje konkretnih vidikov poslovnih modelov. Zato si bosta SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad tudi v prihodnje prizadevala projekt, ki je bil lani izveden pilotno, nadaljevati in na ta način spodbuditi še več mladih k ustvarjalnemu in inovativnemu razmišljanju.

Nekaj vtisov udeležencev:

Luka Nikolič, Šolski center Postojna: »Naša ekipa je razvila prenosno napravo za zaznavanje glutena v hrani Glukagen. Pomagala naj bi ljudem s celiakijo ter tistim, ki se izogibajo glutena, da se lažje prehranjujejo zunaj doma. Z izdelkom bomo najprej poskušali prodreti na evropski trg, kasneje pa je naš cilj ves svet. Z nagrado, ki smo jo prejeli novembra, smo začeli delati prototip izdelka in tudi ta sredstva bomo namenili zanj ter v nadaljnji razvoj ideje. Na tovrstne dogodke gledamo kot zelo dobrodošle, prav tako nam veliko pomeni tudi finančna spodbuda, saj zelo koristi pri nadaljnjem razvoju ideje. Zelo smo zadovoljni tudi z našim mentorjem, ki nam stoji ob strani z odličnimi nasveti, nas spodbuja in usmerja.

Maja Gazvoda, Gimnazija Novo mesto: »Razvijava idejo o spletni platformiTrailSketch, na kateri združujemo vtise popotnikov, ki delijo izkušnje s svojih potovanj, in ljudi, ki želijo potovati ter na platformi najdejo načrt potovanja, ki si ga lahko po svoje prilagodijo. Ugotovili sva, da je bilo v prvotnem procesu razvoja ideje veliko napak, zato sva šli v proces od začetka. Tudi tokratne nagrade sva zelo veseli, skupaj s prejšnjo, ki je še nisva porabili, jo bova namenili za nadaljnji razvoj platforme in testiranje vizualne izkušnje pri uporabnikih. Pri tem bova potrebovali nekaj pomoči, saj sami nisva močni na tem področju. Z mentorji sva bili zadovoljni, še posebej individualna svetovanja so bila za naju zelo učinkovita in uporabna, ker so naju usmerila na pravo pot. Zaenkrat se bova pri razvoju osredotočili predvsem na lokalno okolje, ki je obvladljivo, potem pa je cilj seveda tudi globalni trg. Tovrstne dogodke zelo priporočam, saj se na njih lahko zelo veliko naučiš, tudi veščin, ki ti bodo prišle prav kasneje v življenju.«

Tanja Skok, mentorica, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper: »Sem mentorica ekipe Runout, ki je razvijala inovativno dinamično tekaško stezo. V času od prejšnjega novembrskega izbora je bilo pri ekipi zaznati pomemben napredek v testiranju same ideje, saj se je lotila raziskave trga, se naučila komuniciranja z zunanjim svetom, česar običajno ni bila vajena. Ker so bili odzivi na trgu pozitivni, so potem izkazovali že veliko mero samoiniciativnosti in skupaj smo iskali rešitve, kakšen poslovni model izbrati, da bi projekt dejansko spravili v življenje. V Sloveniji je namreč veliko inovatorjev in veliko patentov, ki zaradi različnih razlogov ne ugledajo luči sveta, ali zaradi neustrezne podpore, pomanjkanja znanja, odpora do povezovanja, nezaupanja, kar je velika škoda. Zato tovrstne dogodke ocenjujem kot zelo pomembne, celo nujne, saj dijakom pa tudi nam učiteljem predstavljajo stik z zunanjim svetom, na njih srečamo druge ekipe, mentorje, učitelje, pride so izmenjave pogledov, mnenj, znanj. Razširiš si obzorja. Še posebej za dijake je to dobrodošla izkušnja, v našem primeru je bila tudi medijsko zelo odmevna, kar jim je dalo še poseben zagon. To bo zanje tudi življenjska referenca, saj gre za dosežek, ki ne bo nikoli izzvenel.«

Larsen Cundrič, Gimnazija Novo mesto: »Naša ekipa se ukvarja s spletnim oglaševanjem za mlade MyQpon. Ideja se je porodila pred dvema letoma, ko smo ugotovili, da si mladi želijo popuste, zato smo začeli iskati rešitev, na kakšen način bi jim jih ponudili. Prišli smo na idejo igrifikacije, da bi igrice, ki so v današnjem svetu nezaželene in neuporabne, povezali z uporabnimi zadevami in bi uporabnik od tega imel določeno korist. Sredstev, ki smo jih prejeli novembra, še nismo porabili, saj čakamo na odgovor podjetja Big Bang, s katerim se dogovarjamo za sodelovanje. Sicer pa bomo sredstva porabili za testiranje naše ideje. Naš cilj v prihodnosti je postati osrednji spletni portal za oglaševanje za mlade, najprej v Sloveniji, kasneje tudi v Evropi in po svetu. Takšni dogodki so za nas nedvomno zelo koristni, saj je vzdušje zelo motivacijsko, veliko nam pomeni tudi dobro mentorstvo, ki smo ga bili deležni v času razvoja naše ideje in se ga veselimo tudi v prihodnje. In tudi v primeru, da bi se izkazalo, da naša ideja ni tako dobra, da bi dejansko zaživela, se bo obstoječa ekipa lotila česa drugega.«

Več informacij:

Lidija Vinkovič, odnosi z javnostmi, SPIRIT Slovenija: 01 589 18 75, M: 041 867 975, E: lidija.vinkovic@spiritslovenia.si
Mateja Grobelnik, odnosi z javnostmi, Slovenski podjetniški sklad: 02 234 140. E: mateja.grobelnik@podjetniskisklad.si

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice