Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je od začetka COVID-19 krize pomagal čez 8.000 podjetjem, od tega direktno s COVID spodbudami preko 6.000 podjetjem z 163 mio EUR. V letu 2021 se ta pomoč nadaljuje, za številna mala in srednja podjetja bo velik izziv zagotavljanje likvidnosti. Pri tem bo pomembno vlogo odigral zopet SPS ter svoj program pomoči za leto 2021 še razširil. Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo SPS letos skupno z okoli 280 mio EUR podprl okoli 7.100 MSP-jev, vložena sredstva pa bodo spodbudila za okoli 422 mio eur novih investicij.

Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov s subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 leti, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanje bančnih kreditov. Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za  investicije v novo tehnološko opremo, nakupu strojev, opreme, investicijam na področju čiste energije ter ostalim različnim investicijam v  podjetništvu in obrtništvu, ki podjetjem in obrtnikom zagotavlja uspešen nastop na trgu.

Prav tako bo SPS zagotavljal posojila v zneskih od 5.000 EUR do 25.000 EUR oz. do 100.000 EUR za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način omogočal podjetjem nemoteno in likvidno poslovanje. Neposredni mikrokrediti SPSa so znani po tem, da so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu, njihova pridobitev  pa je enostavna in hitra, hkrati pa so zelo ugodni (nižja obrestna mera, možnost koriščenja moratorija, daljša ročnost) ter so brez stroškov odobritve. Prav tako bo SPS v letu 2021 spodbujal zagonska podjetja.

Za nepovratna sredstva v višini do 54.000 EUR bodo lahko kandidirala vsa mlada inovativna podjetja, ki svojo podjetniško pot šele začenjajo, za nadaljnje faze rasti mladih inovativnih podjetij pa bo na voljo semenski kapital v obliki konvertibilnih posojil v višini 75.000 EUR in kapitalskih vložkov SPSa skupaj s privatnimi soinvestitorji ali korporacijami. Za tista podjetja, ki imajo potencial globalne hitre rasti in iščejo financiranje višjih vrednosti bo preko družb tveganega kapitala omogočen dostop do tveganega kapitala v zneskih do 8 mio EUR na podjetje. Preostanek finančnih spodbud pa bo na voljo v obliki nepovratnih sredstev v višini do 100.000 EUR na podjetje za digitalno transformacijo  ključnih proizvodnih procesov.

Preko SPSa bodo v letošnjem letu na voljo tudi vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti  v obliki nepovratnih sredstev v višini do 9.999 EUR za različne poslovne storitve, mladim inovativnim podjetjem pa bo poleg finančnih spodbud na voljo tudi bogata vsebinska podpora, ki na enem mestu združuje vso ključno podporo, ki jo potrebujejo start up podjetja za uspešno in hitro rast.

Razpisi, ki so v pripravi in bodo objavljeni v prvi polovici leta 2021, najdete na spodnjih povezavah: 
P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
– P7C 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo
– P4D 2021 – Spodbude za digitalno transformacijo podjetij
– P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij
– Vavčerji

logo skupni  

 

 

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice