tk  

 1. Kratek opis produkta
  Inovativnim podjetjem s potencialom globalne rasti so na razpolago sredstva preko lastniške linije zasebnega in tveganega kapitala (CEFoF – Srednjeevropski sklad skladov za tvegan kapital), katerega upravljalec je Evropski investicijski sklad.  Ocenjujemo, da bo Slovenskim MPS –jem na razpolago vsaj 16 mio EUR v naslednjem srednjeročnem obdobju, sredstva pa bodo lahko podjetja črpala preko družb tveganega kapitala in zasebnih skladov tveganega kapitala, ki so izbrana s strani EIF kot posrednik pri plasiranju sredstev v MSP. Takšna oblika financiranja zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). S takšnimi alternativnimi oblikami financiranja se podpirajo perspektivna, inovativna in hitro rastoča podjetja, ki prodirajo na globalne trge.
 2. Namen produkta
  • razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala,
  • pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala,
  • podpora MSP s potencialom hitre rast, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge.
 3. Načrtovani cilji produkta
  Pričakovani cilji srednjeevropskega sklada zasebnega in tveganega kapitala so:
  • Povečati stopnjo kapitalskih naložb  v rast usmerjena mala in srednje velika podjetja ter »midcaps«;
  • Vzpostaviti ustrezno tržno infrastrukturo financiranja tveganega kapitala  za MSP-je v tej regiji (primerno število konkurenčnih zasebnih upravljavcev);
  • Zagotoviti pozitivne donose za vse vlagatelje v Sklad skladov sorazmerne razmeram na trgu;
  • Ustvariti najboljše pogoje za vstop institucionalnih in drugih zasebnih vlagateljev;
  • Pritegniti (tuje) investitorje in investicijske menedžerje v regijo.
 4. Naložbena strategija CEFoF

   
 5. Končni prejemniki
  Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so hkrati perspektivna, inovativna ter hitro rastoča podjetja in prodirajo na globalne trge.
 6. Ugodnosti za končne prejemnike
  Podpora v obliki zasebnega in tveganega kapitala predstavlja:
  • vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital) in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja,
  • sodelovanje finančnega posrednika pri strateških usmeritvah rasti in razvoja,
  • pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje, …).
 7. Posredniki med Skladom in končnimi prejemniki
  Posrednik med Skladom in končnimi prejemniki (MSP-ji) je upravljavec srednjeevropskega sklada, ki skladno s svojo notranjo politiko, smernicami in postopki izbira finančne posrednike ter finančni posredniki (skladi/družbe tveganega kapitala), ki bodo podpisali pogodbo z upravljavcem srednjeevropskega sklada ter vložili sredstva v končnega prejemnika.
 8. Namen produkta
  Namen produkta je:
  • razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala,
  • pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala,
  • podpora MSP s potencialom hitre rast, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge.
 9. Maksimalna višina podpore
  Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK lahko znaša do 8 mio EUR/podjetje 

  eif eu  
{tender id=”59″}
 
Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice