Podpora v obliki TVEGANEGA KAPITALA zajema vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). Gre za podporo v obliki kapitalskih vložkov in mezzanin kreditov v hitrorastoča inovativna podjetja skupaj s privatnimi investitorji preko družb tveganega kapitala, ki omogoča začetek prodora na globalne trge in hitro globalno rast.

Namen vzpostavitve tovrstnega financiranja je razvoj obstoječega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala, pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala ter podpora MSP s potencialom hitre rasti, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge.

Financiranje v okviru tveganega kapitala se izvaja preko SREDNJEEVROPSKEGA SKLADA SKLADOV ZA TVEGAN KAPITAL (CEFoF)

 


Sklad je s podpisom Sporazuma o upravljanju vstopil v novo naložbeno pobudo imenovano srednjeevropski sklad skladov (CEFoF – Central Europe Fund of Funds), katerega upravlja Evropski investicijski sklad (EIF). CEFoF je bil zasnovan s strani EIF v tesnem sodelovanju z vladami in nacionalnimi agencijami Slovenije, Avstrije, Češke, Slovaške in Madžarske z ciljem povečanja lastniških naložb v MSP v srednjeevropski regiji.

Velikost sklada skladov znaša 97 milijonov EUR, ki bodo na voljo v naslednjih 4 letih (2017-2021) za naložbe v 8-10 skladov zasebnega in tveganega kapitala, ki se bodo osredotočali na naložbe v poznejših fazah razvoja in v fazi rasti. Izbrani skladi bodo z vložkom CEFoF in z dodatno vloženim zasebnim kapitalom imeli na voljo cca 200 milijonov EUR za naložbe v MSP-je z velikim potencialom rasti. Ta znesek se lahko ob dobrem sodelovanju institucionalnih in zasebnih vlagateljev tudi poveča.

Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo sta projekt podprla, aktivno pa bo v projektu sodeloval Sklad, ki bo v srednjeevropski sklad skladov vložil 8 mio EUR. 

                                                                                                       Mehanizem delovanja: 

                                               

                                         
                                             Več o SREDNJEEVROPSKEM SKLADU SKLADOV ZA TVEGAN KAPITAL najdete tukaj. 
                                             Več o EVROPSKEM INVESTICIJSKEM SKLADU (EIF) najdete tukaj.

 eif eu  


Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice