V okviru javnega razpisa SI-SK 2022 – so-investiranje z zasebnimi investitorji, ki ga je Slovenski podjetniški sklad (SPS) objavil v Uradnem listu RS št. 11/2022 in na svoji spletni strani je ostal odprt še zadnji rok za oddajo vloge t.j. 9.12.2022, ki je bil določen v zadnji spremembi javnega razpisa. Obdobje lastniškega financiranja v okviru omenjenega finančnega produkta poznanega s takšnimi pogoji pridobitve, se z zadnjim rokom oddaje vlog zaključuje.

Preko SPS so imela mikro in mala podjetja s potencialom globalne rasti preko semenskega kapitala v okviru mehanizma So investiranje z zasebnimi investitorji možnost podvojiti investicijo SPS-a.

Gre za lastniško financiranje, ki ga SPS izvaja v okviru svoje finančne linije SEMENSKI KAPITAL iz sredstev Sklada skladov pri SID banki, d.d.. Namen financiranja je poleg javne finančne podpore tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij v kombinaciji z bogato vsebinsko podporo, ki se izvaja v okviru programa #StartupPlus program.

So-investiranje je mehanizem, pri čemer SPS direktno vloži lastniški delež v podjetje v višini od 100.000 EUR do 600.000 EUR (oz. 400.000 EUR za določene občine) pod enakimi pogoji isti vložek vloži tudi neodvisni zasebni investitor. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupini SI-SK je:

od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter

od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije.

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. SPS vstopa v lastništvo prijavitelja po principu pari passu, kjer SPS in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež SPS ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupni lastniški delež SPS in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %.

Skupaj lahko posamezno podjetje pridobi lastniško financiranje s strani SPS in neodvisnega zasebnega investitorja do 1.200.000 EUR (oz. 800.000 EUR za določene občine), v primeru, ko gre za inovativno mlado podjetje (definirano po uredbi Komisije 651/2014) pa lahko posamezno podjetje pridobi tudi do 2.400.000 EUR sredstev (od tega 1.200.000 EUR javnih sredstev).

Search
Generic filters

Bodite pravočasno obveščeni preko e-Novic

Prijavite se na e-Novice ter bodite pravočasno obveščeni o javnih razpisih in pozivih ter ostalih aktualnih vsebinah SPS-a

Prijava na e-Novice